Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Nieuws Ouders

Ruim een derde voortijdig schoolverlaters gaat terug naar school
10 mei 2011

Hoe lager het percentage uitvallers, hoe hoger het percentage terugkeerders

Jongeren die uitvallen uit een onderwijstype dat weinig voortijdig schoolverlaters kent, keren vaker terug naar het onderwijs dan jongeren afkomstig van opleidingen waar de uitval hoog is. Het aantal en het percentage voortijdig schoolverlaters in het mbo is hoger dan in het voortgezet onderwijs. Van de jongeren die uitvallen vanuit het vo keert echter juist een groter deel (49%) terug dan van de jongeren die zijn uitgevallen vanuit het mbo (31%).

Het is deels terugkeer, maar voornamelijk een nieuwe start

Het is zeker niet zo dat uitgevallen jongeren massaal terugkeren in hetzelfde onderwijs waaruit ze waren uitgevallen. Jongeren die voortijdig het onderwijs verlaten hebben,  keren voornamelijk terug in het mbo; ook die jongeren die het voortgezet onderwijs voortijdig hebben verlaten. Een minderheid kiest voor het ho, het vo of het vavo.

Terugkeerders zijn grotendeels succesvol

Hoewel de teruggekeerde uitvallers niet allemaal een diploma halen (een kwart van hen valt opnieuw zonder voldoende diploma uit) is het perspectief voor het grootste deel van de uitvallers positief. Een klein deel heeft een startkwalificerend diploma gehaald en is doorgestroomd naar de arbeidsmarkt met een beter perspectief dan toen zij het onderwijs de eerste maal verlieten. Het merendeel volgt in 2009/2010, vier jaar na de oorspronkelijke uitval, nog steeds onderwijs.

Een regionale aanpak kan vruchten afwerpen

Iedere regio kent zijn eigen aanpak als het gaat om het voorkómen van voortijdig schoolverlaten. Niet alle regio’s zijn even succesvol in het bevorderen van de terugkeer onder voortijdig schoolverlaters; de terugkeerpercentages lopen meer dan 15% uiteen. Het verdient dus zeker aanbeveling om nader te kijken naar de specifieke regionale kenmerken die leiden tot de terugkeer van uitgevallen jongeren. Een aanzet hiertoe wordt gedaan in het tweede deel van het onderzoek van ecbo naar terugkerende voortijdig schoolverlaters waarin de terugkeerders zelf aan het woord komen.

Bron: Expertisecentrum Beroepsonderwijs, www.ecbo.nl

Meer lezen? Ga hier naar de publicatie De verloren zonen (m/v); Terugkeer in het onderwijs van voortijdig schoolverlaters

Zie ook het artikel Veel drop-outs gaan terug naar school, Trouw, 20 april 2011

Email facebook twitter LinkedIn Hyves