Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Nieuws Ouders

Ministerie start proef: langdurige spijbelaar op stufi gekort
17 juli 2011

'Schoolverzuim is een voorbode op schooluitval. Een goedwerkend verzuimloket is daarbij belangrijk, maar ook het optimaal gebruik van bestaande regelingen. Daar kunnen we in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten meer uithalen', aldus minister Van Bijsterveldt.

 

Zo maken ROC's nog weinig gebruik van de mogelijkheid om de studiefinanciering stop te zetten van meerderjarige mbo'ers op niveau 1 en 2 opleidingen die veel en langdurig spijbelen. Bij langdurig verzuim gaan jongeren niet naar school maar ontvangen wel studiefinanciering. Er ontstaat oneigenlijk gebruik van de studiefinanciering. Dit geldt specifiek voor opleidingen op niveau 1 en 2, waar het recht op studiefinanciering niet afhankelijk is van het behalen van een diploma. Door de studiefinanciering na 8 weken verzuim in te trekken, wordt het oneigenlijk gebruik ervan aangepakt. Bovendien worden studenten gestimuleerd naar school te gaan, hun studie af te maken en hun diploma te halen.

 

ROC's zijn verantwoordelijk voor de verzuimregistratie via het digitaal verzuimloket. Met de gegevens uit dit loket gaat DUO de instellingen, ook die in Rotterdam, actief benaderen en begeleiden als er sprake is van langdurig verzuim van studenten. Er bestaan wettelijke regelingen om de studiefinanciering stop te zetten bij langdurige afwezigheid, maar ROC's kennen de mogelijkheden vaak onvoldoende en maken er nog weinig van gebruik. DUO gaat de ROC's hierop aanspreken, zodat zij hun verplichting op dit terrein nakomen. Op die manier worden jongeren aangespoord om de opleiding te hervatten.

 

Om deel te mogen nemen aan de pilot moet eerst de verzuimregistratie via het digitaal verzuimloket op de Rotterdamse scholen op orde zijn. Bovendien worden de studenten van de desbetreffende ROC's geïnformeerd over de start en het doel van de pilot. De Rotterdamse ROC's gaan de jongeren na 1 dag afwezigheid al wijzen op de consequenties van langdurig schoolverzuim. De pilot loopt vanaf 1 september. De resultaten worden begin 2012 verwacht. Studiefinanciering is geen op-de-bank-hangsubsidie', aldus de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA). Hij vindt het van groot belang dat dit instrument wordt ingezet om jongeren aan te sporen hun diploma te halen. 'Scholieren die vroegtijdig van school gaan, hebben veel minder kans op een goede baan en zijn vaak afhankelijk van een uitkering'.

 

Bron: Nieuwsbrief Aanval op Schooluitval, 7 juli 2011

Email facebook twitter LinkedIn Hyves