Laatste aanpassing website op: 18-01-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Nieuws onderwijs

Onderzoeksrapportage RMC+
11 april 2012

Het RMC+ is ontwikkeld om voortijdig schoolverlaten in de provincie Groningen en Noord- en Midden Drenthe tegen te gaan. Dit project is onderdeel van de dertien VSV‐projecten in de regio Centraal en westelijk Groningen en is een samenwerking tussen de betreffende gemeenten en de Regionaal Opleidingscentra (ROC’s) in de provincie Groningen en de regio Noord- En Midden Drenthe. RMC+ houdt in dat er een medewerker van het leerplicht of RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie) van de gemeente wekelijks één of twee dagdelen aanwezig is op een locatie van een ROC en daar preventief gesprekken voert met leerplichtige jongeren en jongeren van 18 jaar en ouder zonder startkwalificatie die verzuimen. Daarnaast geven de RMC+ medewerkers voorlichting aan docenten en leerlingen, vormen een brug tussen de scholen en de gemeenten en ze hebben overleg met teammanagers en locatiemanagers, dit
alles met als doel om het voortijdig schoolverlaten (VSV) terug te dringen.

Lisa Engels (OCSW, gemeente Groningen) heeft onderzoek gedaan naar effecten van de RMC+ funktionaris, ze ziet naast succesfactoren ook verbeterpunten. In haar onderzoeksrapport leest u haar conclusies en aanbevelingen.

 

Email facebook twitter LinkedIn Hyves