Mocht je als student problemen hebben om je studie te kunnen betalen dan zijn er tal van mogelijkheden om dit samen met jou op te lossen.
In de provincie Groningen zijn afspraken gemaakt wanneer je bij welke organisatie voor een vraag, advies en/of ondersteuning kunt aankloppen.
We maken daarbij onderscheid in studenten jonger dan 18 jaar en studenten ouder dan 18 jaar.

In dit stroomschema kun je je eigen route bepalen!