Werkgevers hebben een onmisbare rol in de gezamenlijke aanpak van voortijdig schoolverlaten onder jongeren. Door middel van het aanbieden van (begeleiding op) arbeids- en stageplekken, stellen ze jongeren in staat om:

Werkgevers nemen op deze manier hun maatschappelijke verantwoordelijkheid: Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het binnenboord houden en de arbeidsparticipatie van jongeren.