Genereer PDF Print deze pagina

Ik ben jonger dan 18 jaar, zit op het mbo en heb een vraag

Heb je een gesprek gehad met je mentor/ individuele trajectbegeleider (ITB'er)?

 
 

Ga dit doen voordat je een volgende stap zet. De mentor en ITB'er kunnen je helpen om binnen de school je plek te vinden, of ze zoeken samen met jou naar andere oplossingen.

Jij of je ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar in de gemeente waar je woont. Als je problemen hebt op school, kan hij of zij je helpen om te kijken hoe je toch je diploma kunt halen. De leerplichtambtenaar in jouw gemeente vind je in het zoekveld hieronder.

Je bent nu aan het einde van de vragenlijst gekomen.