Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Ouders/verzorgers

Welkom op de website van voortijdig schoolverlaten (VSV) Groningen!

Stoppen met school gebeurt vaak niet van de ene op de andere dag. Vaak gaat het al een tijdje niet goed op school, maar dat delen jongeren lang niet altijd met hun ouders. (Dreiging van mogelijke) schooluitval kan voor ouders soms dus als een verrassing komen en een grote zorg zijn. Er zijn een aantal signalen die erop kunnen wijzen dat uw zoon of dochter dreigt uit te vallen:

  • Lage cijfers;
  • Vaak te laat komen op school;
  • Opvallend vaak vrij;
  • Irritatie als ouders vragen naar schoolresultaten of huiswerk.

Voortijdig schoolverlaten kent verschillende oorzaken. Een verkeerde studiekeuze, persoonlijke problemen, een te moeilijke opleiding of een combinatie van redenen kunnen ertoe leiden dat jongeren met school stoppen zonder een startkwalificatie te halen. De gevolgen hiervan zijn groot. Jongeren zonder startkwalificatie hebben meer moeite met het vinden van een baan, het doorgroeien naar een hogere functie en ook is er een verhoogd risico op het verliezen van een baan.

Door middel van deze website willen we bijdragen aan het terugdringen van schooluitval en willen we alle betrokkenen in de provincie Groningen waaronder ouders/ verzorgers die te maken hebben met (mogelijk) voortijdig schoolverlaten:

  • Informeren over allerlei zaken rondom voortijdig schoolverlaten;
  • De mogelijkheid bieden om snel in contact te komen met de juiste personen/ organisaties;
  • De kans geven om zélf informatie en ideeën aan te leveren.

Dit doen we omdat we de Groningse jongeren graag binnenboord willen houden: Volop actief op school en uiteindelijk met een diploma op zak, een goede kans op de arbeidsmarkt en een stevige plek in de samenleving!

We doen ons best de online informatie zo volledig en zorgvuldig mogelijk te plaatsen. Mocht er desondanks informatie ontbreken, neem dan voor aanvullingen maar ook voor vragen en meer informatie gerust contact met ons op.

Nieuwe voortijdig schoolverlaters zijn jongeren die op 1 oktober niet ingeschreven zijn bij een onderwijsinstelling, terwijl dit op 1 oktober van het voorafgaande jaar wel het geval was. Ze zijn niet in het bezit van een  diploma HAVO, VWO, MBO2 of hoger(dus ook jongeren met een diploma Niveau 1 en/ of werk). En ze zijn op moment van uitschrijven nog jonger dan 23 jaar.


Email facebook twitter LinkedIn Hyves