Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

VMBO Carrousel

De VMBO Carrousel is loopbaanoriëntatie in de praktijk. Leerlingen bezoeken groepsgewijs bedrijven en instellingen. Ze maken op een praktische manier kennis met beroepen en werkgebieden. Op deze manier ervaren ze of een beroep wel of niet bij ze past. Een Carrousel-activiteit duurt gemiddeld een dagdeel en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Praktijkopdrachten
 • Ontmoetingen met werknemers
 • Presentaties
 • Rondleidingen

VMBO Carrousel Groningen en Drenthe:

 • Is een samenwerkingsverband van 11 scholen met ruim 20 schoollocaties
 • Heeft meer dan 300 deelnemende regionale bedrijven of instellingen
 • Werkt samen met 10 kenniscentra
 • Is gestart in 2005
 • Richt zich op leerlingen van de VMBO-sector Zorg & Welzijn en VMBO  Theoretische Leerweg

VMBO Carrousel Zorg & Welzijn:

 • Is er voor derdejaars leerlingen van de sector Zorg & Welzijn basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg
 • Biedt activiteiten in ziekenhuizen, ggz-instellingen, kinderopvang, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg en kraamzorg
 • Bezoeken en activiteiten vinden plaats verspreid over 1 jaar in de regio Assen, Groningen en Oost-Groningen

VMBO Carrousel Theoretische Leerweg:

 • Is er voor derde- en vierdejaars leerlingen van de VMBO Theoretische Leerweg en/of gemengde leerweg
 • Biedt activiteiten in bedrijven of instellingen in de sector Groen, Economie, Zorg & Welzijn en Techniek
 • Bezoeken vinden plaats in 1 week in de regio Assen, Groningen, Winsum en Oost-Groningen

Coördinatie en meer informatie:

Centrale coördinatie VMBO Carrousel Groningen en Drenthe: Ellen Rozeman, e.rozeman@projectbureau-vmbocarrousel.nl Telefoon (050) 575 7474
Zie ook www.vmbocarrousel.nl

Tijdens de projectperiode 2010 -2011 zijn de drie LOB programma's op zoek gegaan naar de verbinding tussen de afzonderlijke LOB programma's.
Doel: Hoe kunnen de programma's elkaar versterken op basis van gelijkwaardigheid, zodat er een krachtig LOB programma onstaat met drie peilers; de leerling zelf, de vervolgopleiding en het toekomstig beroep.
Hier kunt u het eindprodukt "Loopbaanoriëntatie in het VMBO? 3x=beter" bekijken.

 

Meer informatie, zoals contactpersonen en in welke gemeente het project wordt uitgevoerd, is te vinden op de pagina Zoeken.Email facebook twitter LinkedIn Hyves