Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Coachen

Coachen+ richt zich op jongeren met een meervoudige problematiek op diverse leefgebieden. Het gaat om een combinatie van vaardigheidstekorten, een gebrekkig  sociaal netwerk en geringe/onvoldoende  toegang tot maatschappelijke voorzieningen. Het aanbod bestaat uit begeleiding en bemiddeling door een coach waarbij individuele gesprekken en samen activiteiten ondernemen centraal staan. Jongeren leren keuzeproblemen op te lossen en vaardigheden aan leren. De focus ligt op het binnen de poorten van de school houden van de jongere, met als doel het behalen van een startkwalificatie. Uitgangspunten zijn:

  • hulpverlening is laagdrempelig en outreachend;
  • onderwijsperspectief staat centraal;
  • investeren in vertrouwen en motivatie van de jongere;
  • uitgaan van de kracht van de jongere;
  • de problematiek wordt inzichtelijk gemaakt door methoden als een omgevingsanalyse/risicotaxatie, die samen met de jongere wordt opgesteld;
  • werken met veranderwensen die de jongere zelf aandraagt en met veranderwensen/krachten die middels inzet van de methodiek inzichtelijk worden gemaakt;
  • netwerkgericht en competentiegericht.

Het traject duurt zes maanden, daarna kan de jongere middels een knipkaart voor 20 uur een beroep doen op de coach. 

Meer informatie, zoals contactpersonen en in welke gemeente het project wordt uitgevoerd, is te vinden op de pagina Zoeken.Email facebook twitter LinkedIn Hyves