Laatste aanpassing website op: 20-05-2019
Genereer PDF Print deze pagina

Aanvullende en vervangende trajecten 2013 -2015

Uitgangspunten  en  toeleiding:

 

  • Verwijzers (DLE/tweede lijners/RMC/LPA) zijn bekend met het palet aan voorzieningen in het  kader van de  VSV-Regiomiddelen.
  • Bij alle ondersteunende trajecten inclusief Playing for Succes  en intensieve coaching (veelal enkelvoudige problematiek)  gebruik je dit aanmeldformulier. Hierop wordt er een voorkeurstraject aangegeven door de verwijzer  (Verwijzers zijn de deskundigen).
  • Eenvoudige toeleiding naar een traject via dit kort en eenvoudig aanmeldingsformulier naar het loket  sturen( = Gerry Blaauw / Larien Hilhorst)  vsvtrajecten@vsvgroningen.nl). Zij is verantwoordelijk  voor evt.  indeling,  planning en communicatie met verwijzers  over  de trajecten
  • Rechtstreekse verwijzing naar:
    Kans 050 (contactformulier op www.kans050.nl )
  • In het kader van de monitor (na afloop traject) terugkoppeling door uitvoerder naar verwijzer en loket.


Email facebook twitter LinkedIn Hyves