Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Coaching

Wanneer een cursist/student extra ondersteuning en/of begeleiding nodig heeft om zijn/haar schoolloopbaan succesvol af te sluiten is dit ook mogelijk vanuit de middelen Regionale Aanpak VSV 2o17.

De toeleiding naar deze trajecten verloopt via 'de koninklijke route' langs de woongemeentes.
Wanneer de route doorlopen is kan er aanbod zijn vanuit de huidige VSV-middelen.

Evenals voorgaande jaren kunnen we de trajecten inzetten van de bekende aanbieders die al eerder actief zijn geweest in VSV verband.
Klik hier voor het overzicht van aanbieders en hun produkten.

Aanmelden via het reguliere VSV aanmeldformulier.Email facebook twitter LinkedIn Hyves