Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

De wet

De overheid heeft twee regels om schooluitval tegen te gaan: de Leerplichtwet en de RMC-wet. Leerlingen, hun ouders, gemeenten en het onderwijs moeten zich aan deze wettelijke regels houden. Daarnaast lichten we hieronder de Wet WIJ en de Wet Wajong toe.

Leerplichtwet De leerplichtwet schrijft voor dat ieder kind in Nederland naar school moet. De leerplicht begint vanaf de eerste maand na de vijfde verjaardag en duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Daarna begint de kwalificatieplicht.

Lees verder ...
De kwalificatieplicht is een van de maatregelen om schooluitval van jongeren tegen te gaan en de kwaliteit van startende jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. De plicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een HAVO-, VWO- of MBO-diploma vanaf niveau 2. Een VMBO-diploma is dus nog geen startkwalificatie.

Leerlingen onder de 18 jaar zonder startkwalificatie moeten, wanneer ze verzuimen, worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Is de leerling tussen de 18 en 23 jaar en nog niet in het bezit van een startkwalificatie, dan wordt bij verzuim of bij voortijdig schoolverlaten het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) ingelicht. De trajectbegeleiders van het RMC hebben als doel de jongere terug te leiden naar school. Voor bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld te laat komen, spijbelen, ziekte, verlof en vakantie gelden speciale spelregels.

Kijk voor meer informatie in de folder Leerplicht Voortgezet Onderwijs.

 

RMC-wet
Met de RMC-wet wil de overheid jongeren tot 23 jaar stimuleren om een startkwalificatie te halen. Deze wet is een aanvulling op de Leerplichtwet.
Lees verder ...
Gemeenten voeren de RMC-wet uit, dat betekent dat ze:
  • Activiteiten om voortijdig schoolverlaten te voorkomen coördineren en afspraken maken met betrokken partijen, zoals onderwijs en (jeugd-)zorg;
  • Voortijdig schoolverlaters registreren;
  • Voortijdig schoolverlaters helpen bij het vinden van een opleiding of baan.

 

Studiefinanciering
Geef je uitschrijfdatum door aan DUO (studiefinanciering).
Als je stopt met je opleiding, moet je de datum waarop je wordt uitgeschreven aan DUO doorgeven. Zij zetten dan je studiefinanciering stop. Je hebt recht op studiefinanciering tot en met de maand waarin de school je uitschrijft. Vraag de datum waarop je wordt uitgeschreven na bij je school.
Let op:
Elke school in Nederland is wettelijk verplicht aan DUO door te geven op welke datum je stopt met je opleiding.
Het kan zijn dat je ten onrechte nog enkele maanden je studiefinanciering blijft ontvangen, weet wel dat je dit bedrag moet terugbetalen.

Meer informatie rondom studiefinanciering vindt u via de website van DUO

 

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves