Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Decaan+

Door de overgang van een kleinschalig VMBO naar een enigszins grootschaliger MBO, wordt een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling en dreigen leerlingen uit te vallen wanneer ze zich niet op hun plaats voelen op het MBO. Op de school van herkomst wordt voor de leerlingen op kleinschalige wijze keuzebegeleiding aangeboden. Wanneer leerlingen een keuze hebben gemaakt, worden de verantwoordelijkheden van een succesvolle schoolloopbaan verder overgelaten aan een vervolgopleiding. Het project Decaan+ signaleert leerlingen die dreigen uit te vallen op het MBO. Dit doet de school door gebruik te maken van de binding die zij met de leerling hebben opgebouwd, actief in te zetten tijdens het verblijf van de leerling in het eerste jaar van het MBO. Het project Decaan+ kenmerkt zich door binding te houden met de leerling, nadat hij of zij het VMBO heeft verlaten en zijn of haar weg vervolgt op het MBO. Hierbij wordt geprobeerd vroegtijdig schooluitval te voorkomen door vroegtijdige signalering en terugkoppeling naar verantwoordelijken (MBO).

Het project heeft plaats gevonden op 3 scholen in RMC-regio 03 (Centraal en Westelijk Groningen). Neem voor meer informatie contact op met Frank Broeders rfc.broeders@noorderpoort.nl
Scholen die hebben deelgenomen zijn:Gomarus College Groningen, CSG Augustinus College Groningen, Noorderpoort/Zernike  Groningen

Inmiddels is het project Decaan+ afgesloten. De succesfactoren zijn overgenomen in een nieuw VSV-project "De Doorstroombegeleider VO-MBO".
Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie, zoals contactpersonen en in welke gemeente het project wordt uitgevoerd, is te vinden op de pagina Zoeken.Email facebook twitter LinkedIn Hyves