Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Downloads Werkgevers

Hieronder treft u nuttige informatie aan rondom voortijdig schoolverlaten. Heeft u aanvullingen op dit overzicht? Laat dit ons dan vooral weten!

Wanneer u een document downloadt, zorg er dan voor dat u deze na het downloaden eerst bewaart op uw eigen PC of op een USB-stick. Dit opgeslagen formulier kunt u vervolgens openen, eventueel invullen en opslaan.

WRR Rapport Vertrouwen in de School
De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) bracht dit rapport in 2009 uit, met daarin het advies om voor de overbelaste jongeren extra voorzieningen te treffen. De overheid heeft dit advies overgenomen en gelden beschikbaar gesteld voor het opzetten van de zogenaamde Plusvoorzieningen.

Folder Een stagiair werkt verfrissend
In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn rondom stagiaires, wat ze kosten én welke opbrengsten je van een stagiair mag verwachten.

Folder Leerbedrijf in kaart
Wat kan en mag een leerling leren in een leerbedrijf?

Schema huidig Nederlands onderwijssysteem
Een schematische weergave van het huidige Nederlandse onderwijssysteem

Financiële voordelen voor Leerbedrijven
Scholing van medewerkers kost geld. Maar de kosten hoeven werkgevers niet alleen te dragen. Dit overzicht biedt inzicht in fiscale regelingen en subsidies waar werkgevers gebruik van kunnen maken.

Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2010-2011
Deze rapportage biedt onderwijs en bedrijfsleven kwantitatieve en kwalitatieve informatie over
beroepsopleidingen, leren in de praktijk en de aansluiting op de arbeidsmarkt in de verschillende sectoren.

Bestandsnaam Grootte Datum plaatsing
pdf-fileBrochure Uw bedrijf leerbedrijf.pdf445 Kb 02/02/2011
pdf-fileFinanciele voordelen voor leerbedrijven.pdf45 Kb 02/02/2011
pdf-fileFolder Een stagiair werkt verfrissend.pdf1.399 Kb 02/02/2011
pdf-fileFolder Leerbedrijf in kaart.pdf235 Kb 02/02/2011
pdf-filePublicatie Verloren Zonen.pdf2.468 Kb 10/05/2011
pdf-fileRapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2010-2011.pdf2.407 Kb 02/02/2011
pdf-fileSchema Huidig Nederlands onderwijssysteem.pdf103 Kb 02/02/2011
pdf-filevooraankondiging 3de vsv-conferentie.pdf1.171 Kb 24/06/2011
pdf-fileWRR Rapport Vertrouwen in de School.pdf2.442 Kb 02/02/2011

Algemene downloads

Bestandsnaam Grootte Datum plaatsing
pdf-file1. Aanvraag VSV 2017-2020 Regio 02.pdf971 Kb 26/10/2016
pdf-fileAanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie 2016.pdf482 Kb 26/10/2016
pdf-fileaanvraagformulier regio 03.pdf311 Kb 26/10/2016
pdf-fileDefinitief eindrapport en cover - 29 nov 2011.pdf2.883 Kb 09/02/2012
docx-fileJimmys wint prijs.docx61 Kb 13/02/2013
pdf-filekamerbrief-over-aanpak-voortijdig-schoolverlaten feb 2013.pdf155 Kb 13/02/2013
pdf-fileKort beleidsdocument onderzoek Plus en VSV.pdf420 Kb 09/02/2012
doc-fileleeftijdladder.doc44 Kb 23/02/2012
pdf-filememorie-van-toelichting-wet-werken-naar-vermogen[1].pdf1.140 Kb 21/05/2012
pdf-filenieuwe-voortijdig-schoolverlaters-convenantjaar-2011-2012.pdf2.138 Kb 13/02/2013
doc-fileOpgaveSchaalindelingpartnersonderwijsprogrammas2012.doc25 Kb 22/02/2012
xlsx-fileTijdregistr.Onderwijsprogrammas2010-2011NPC.xlsx119 Kb 22/02/2012
xls-fileTijdregistr.Onderwijsprogrammas2010-2011Partners.xls242 Kb 22/02/2012
xls-fileTijdregistr.Onderwijsprogrammas2012NPC[1].xls224 Kb 22/02/2012
xls-fileTijdregistr.Onderwijsprogrammas2012Partners(1).xls233 Kb 22/02/2012
xls-fileTijdregistrOnderwijsprogrammas2008-2009NPC.xls235 Kb 22/02/2012
xls-fileTijdregistrOnderwijsprogrammas2008-2009Partners.xls236 Kb 22/02/2012
xls-fileTijdregistrPlusvoorzieningOverbelJongerenRegio123NPC2012.xls139 Kb 07/03/2012
xls-fileTijdregistrPlusvoorzieningOverbelJongerenRegio123partners2012.xls139 Kb 07/03/2012
docx-fileUptodate-info-loketten.docx20 Kb 14/09/2016
docx-fileVoortgang van projectactiviteiten VSV en plusvoorziening met leeswijzer.docx24 Kb 03/09/2012Email facebook twitter LinkedIn Hyves