Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Ervaringen Gemeenten

Wanneer u een ervaring wilt delen mail ons dan via het contactformulier.

Ervaring van een ouder
Evelien werd gepest. Ze vond geen aansluiting in haar klas. Er is wel geprobeerd om er met de leerlingen over te praten, de docent had er aandacht voor, maar het werd Evelien te veel. Ze werd vaker ‘ziek’, had altijd wel een smoesje om niet naar school te hoeven. De cijfers kelderden we kwamen er achter dat ze spijbelde. Samen met een RMC-medewerker van de school hebben we gekeken hoe we de situatie in de klas konden aanpakken en met behulp van schoolmaatschappelijk werk is ze toch overgegaan. Het gaat steeds beter.”

 

Ervaring van een hulpverlener
Het komt vaak voor dat persoonlijke problemen de schoolprestaties van de jongere in de weg staan. Bijvoorbeeld teveel piekeren, angsten en onzekerheden of problemen in het gezin kunnen ertoe leiden dat de jongere geen energie en aandacht meer heeft voor zijn of haar opleiding en dan ligt schooluitval op de loer. In nauwe samenwerking met de leerling, het onderwijs én de ouders maken we een plan van aanpak en werken we aan de persoonlijke problemen, om ervoor te zorgen dat de jongere binnenboord blijft. Dit kan door middel van hulpverleningsgesprekken, maar soms kan het ook nodig zijn dat een jongere een tijdje in een Rebound-voorziening geplaatst wordt.

 

Ervaring van een jongere
Ik had geldproblemen. Een hoge schuld bij mijn telefoonprovider. Bij m’n moeder kon ik niet aankloppen, want die heeft het zelf ook niet breed. Ik besloot te gaan werken, zodat ik tenminste wat kon verdienen. Omdat ik spijbelde werd ik gemeld bij het RMC. Toen heb ik samen met een hulpverlener mijn schuld in kaart gebracht en een afbetalingsregeling getroffen. Nu ga ik weer naar school en heb ik een bijbaan na schooltijd.”

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves