Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Financiële ondersteuning bij schoolkosten

Mocht u als ouders/verzorgers problemen hebben om de studie van uw zoon/dochter te kunnen betalen dan zijn er tal van mogelijkheden om dit samen met jullie op te lossen.
In de provincie Groningen zijn afspraken gemaakt wanneer je bij welke organisatie voor een vraag, advies en/of ondersteuning kunt aankloppen.
We maken daarbij onderscheid in studenten jonger dan 18 jaar en studenten ouder dan 18 jaar.

In dit stroomschema kun je je eigen route bepalen!Email facebook twitter LinkedIn Hyves