Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Financiële ondersteuning bij schoolkosten

Mocht een student uit jullie gemeente problemen hebben om zijn studie te kunnen betalen dan zijn er tal van mogelijkheden om dit samen met de student op te lossen.
In de provincie Groningen zijn afspraken gemaakt wanneer je bij welke organisatie voor een vraag, advies en/of ondersteuning kunt aankloppen.
We maken daarbij onderscheid in studenten jonger dan 18 jaar ( verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling) en studenten ouder dan 18 jaar (verantwoordelijkheid van de woongemeente).

In dit stroomschema kun je zien welke routes er mogelijk zijn!Email facebook twitter LinkedIn Hyves