Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Groninger Loopbaan Academie

De bedoeling van  " de GroningerLoopbaanAcademie " (GLA) is dat, in de provincie Groningen, de scholen  kunnen beschikken over een trainerspool, die binnen het  VO  en het (V)MBO  instructie, scholing en training aanbiedt om voortijdig schoolverlaten (VSV) tegen te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van een databank waaruit informatie aangaande instructie, scholing en training kan worden verkregen.
 
Tijdens de instructies, scholingen of trainingen verwerven docenten, decanen, managers, mentoren, tweedelijnsbegeleiders of conciërges kennis en vaardigheden inzake het voorkomen van voortijdig schooluitval.                                                                       
Hoofdthema’s zijn:

  • kennis van de docent
  • begeleiding in de school
  • wet-en regelgeving 

Onderwerpen als: ‘leren voeren van intakegesprekken, leren signaleren, preventief handelen, herkennen van (gedrags)stoornissen en leerachterstanden,  begeleide intervisie, studieloopbaan,  wanneer wel/niet doorverwijzen en wet- en regelgeving’  komen aan de orde. 

Ook biedt de GLA de mogelijkheid om zelf een scholing aan te bieden. Meer hierover op de pagina Scholing inbrengen

Meer informatie, zoals contactpersonen en in welke gemeente het project wordt uitgevoerd, is te vinden op de pagina Zoeken.Email facebook twitter LinkedIn Hyves