Laatste aanpassing website op: 18-11-2020
Genereer PDF Print deze pagina

Handreiking instroom MBO

De route naar succes.

De MBO instellingen worden regelmatig geconfronteerd met vragen over de toegankelijkheid bij het MBO. Deze vragen worden soms gesteld door aspirant studenten maar meestal door begeleiders van deze potentiele instromers. De algemene website’s van de MBO’s bieden vaak enig houvast over de toegankelijkheid maar zijn vaak in algemene bewoordingen opgesteld.

In de samenwerking tussen de gemeenten en het onderwijs staat participatie van jongeren centraal. In de ketensamenwerking wordt voor iedere professional het leidend principe: “Wat is voor deze jongere de meest positieve ervaring om succesvol verder te komen”

Binnen de arbeidsmarktregio Groningen (Werk in Zicht) functioneert een afstemmingsoverleg directeuren Werk in Zicht en directie MBO. Dit afstemmingsoverleg heeft opdracht gegeven aan een werkgroep (VO, MBO, werkpleinen, leerplicht/ RMC) om een overzicht op te stellen voor de instroom MBO. In de bijlage is de opbrengst van deze werkgroep in de vorm van een HANDREIKING weergegeven.Email facebook twitter LinkedIn Hyves