Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Hoogsensitiviteit

Uit onderzoek is gebleken dat in elke klas een aantal jongeren zitten die hoogsensitief zijn. Ook is bekend dat er vaak nog onvoldoende kennis aanwezig is om adequaat te kunnen handelen m.b.t. hoogsensitieve leerlingen, met als gevolg dat de talenten onvoldoende tot bloei kunnen komen, wat kan leiden tot voortijdig schoolverlaten.

Lydia Torsing heeft, samen met een aantal hoogsensitieve studenten van het Noorderpoort, hard gewerkt om een laagdrempelig informatieplatform in te richten waar verschillende doelgroepen informatie over  het thema 'hoogsensitiviteit' kunnen vinden. Zo vind je er informatie hoe hoogsensitieve studenten hun schoolloopbaan ervaren, hoe je er als docent/begeleider rekening mee kunt houden en hoe je er als stagebieder/werkgever mee om kunt gaan.

Daarnaast zijn er nog  een aantal zeer praktische producten ontwikkeld waar we onmiddellijk iets aan hebben.  Zo is er een signaleringskaart ontwikkeld voor docenten en intakers, is er een flyer gemaakt, zijn er zelftesten voor studenten, een audio comic en een zeer informatief online magazine.

Alle informatie en de producten zijn te vinden op www.prikkel.org

Om de projectresultaten verder onder de aandacht te brengen worden er op verzoek informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Lydia is graag bereid, eventueel samen met haar studenten,  tijdens een bijeenkomst één en ander toe te lichten en mogelijke vragen te beantwoorden. Dit kan uiteraard ook door haar aan te laten schuiven bij een bestaand overleg.

Graag rechtstreeks een afspraak maken met:

Lydia Torsing
info@denkvitaal.nl
06-553343408

 

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves