Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Maatregelen en Monitor

In grote lijnen onderscheiden  activiteiten op en 4-tal maatregelen.

Maatregel 1.
Preventieve activiteiten.

Denk hierbij aan continuering van de school als wijk, RMC+ en een integrale aanpak in het VO.

Maatregel 2.
Ondersteuning van kwetsbare jongeren.

Denk aan de activiteiten zoals beschreven in de ‘extra trajecten’, lichte en zware vormen van individuele begeleiding/coaching en begeleiding van groepen.

Maatregel 3.
Doorgeleiding naar vervolg.
Denk hierbij aan de ‘doorstroombegeleiders VO/MBO’ en de inzet van experts op de doelgroep ‘oud VSV-ers’.

Maatregel 4.
Monitor.
Hieronder vallen o.a. ondersteunende activiteiten zoals Intergrip (ook uit te bereiden naar Pro/Vso en MBO/MBO). Het continueren van de monitor op resultaten is bepalend voor de bijsturing op de diverse activiteiten.

De detailinvulling van de plannen per RMC-gebied zijn te zien onder de knop 'De aanvragen'.


Jaarlijkse monitor.

Op alle maatregelen en activiteiten is er een jaarlijkse monitor. De eigenaren van de activiteiten leveren dit aan op basis van deze opzet.

 

Voor actuele vragen neem contact op met:

Gerry Blaauw, Projektleider VSV Groningen
g.blaauw@noorderpoort.nl
06-53326134Email facebook twitter LinkedIn Hyves