Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Meldpunt Stagnatie Aanmelding'


Indien er onduidelijkheid is over de status van de aanmelding in het MBO, als het traject te lang duurt of als er zich problemen voordoen die niet met de opleiding zelf kan worden opgelost, is er vanaf 2013 per MBO een Meldpunt 'Stagnatie aanmelding' waar de vraag en/of het probleem aan kan worden voorgelegd. Op basis van "hoor en wederhoor" zullen de contactpersonen te werk gaan.

Contactpersonen:

Alfa-college
Ramona van Welie
r.vanwelie@alfa-college.nl
telefoon: 088 - 334 18 59
Drenthe College
Willem van der Veen
w.vanderveen@drenthecollege.nl
telefoon: 06-52452478
Noorderpoort
Gerry Blaauw
g.blaauw@noorderpoort.nl
telefoon: 06-53326134
ROC Menso Alting
IZAT@rocmensoalting.nl
telefoon: 050-524 45 80
Terra MBO
Thymen Rooks
t.rooks@terra.nl
telefoon (algemeen): 050-5297800Email facebook twitter LinkedIn Hyves