Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Monitor niv 2 en Toeleiding werk

In het kader van de Regionale aanpak VSV is Nanja Beekhuis  sinds het schooljaar '14 - '15 actief binnen de Entree opleidingen om de gediplomeerden die niet door gaan naar niveau 2 te bemiddelen naar werk. Dit doet zij in nauwe samenwerking met de partners binnen de arbeidsregio Groningen. Deze aanpak is succesvol gebleken en biedt de leerlingen een eerste stap op de arbeidsmarkt en ( ook niet onbelangrijk)reduceert hiermee het aantal VSV-ers op niveau 1.

 

Vanaf het schooljaar 2017 -2018 gaat zij zich ook richten op de doelgroep oud-leerlingen Entree die instromen op  niveau 2 en vervolgens dreigen uit te vallen. Worden zij namelijk ook bemiddeld naar tenminste 12 uur werk dan bieden we  ook deze leerlingen een arbeidsperspectief.

 

Zij zal zichzelf voorstellen aan het  team (c.q. BAT)  zodat partijen elkaar leren kennen en vooral elkaar snel kunnen vinden bij dreigende uitval niveau 2.

Voor vragen kunnen jullie contact zoeken met:
Nanja Beekhuis
06-46206016
n.beekhuis@noorderpoort.nlEmail facebook twitter LinkedIn Hyves