Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Nieuws Gemeenten

13 februari 2013

Er is een brief van de minister rondom de aanpak van het voortijdig school verlaten naar de tweede kamer gegaan. Hierin schrijft ze o.a :

We zijn goed op weg in de strijd tegen schooluitval. Het aantal jongeren dat de school verlaat zonder startkwalificatie is in tien jaar gehalveerd: van 5,5% in 2002 naar 2,7% in 2012.

17 september 2012

De voorstellingen van Theatergroep "De Steeg" in het kader van de VSV-programmagelden met de titel "Dwars" is een groot succes geweest. De convenantpartijen hebben besloten de rechten van de voorstelling over te dragen aan theatergroep De Steeg en zij hebben besloten dat de voorstelling in reprise gaat.

11 april 2012
Er is een nieuwe contactkaart beschikbaar. Lees hier welke belangrijke functionarissen er bij jou op het MBO actief zijn bij het voorkomen van o.a. voortijdig schoolverlaten.
09 februari 2012

Inmiddels is het onderzoeksrapport naar de Groningse Plusvoorziening en beleid op voortijdig schoolverlaten voor iedereen beschikbaar.

Klik hier voor de uitgebreide versie "Voortijdig schoolverlaten, een gedeelde verantwoordelijkheid".

Klik hier voor een samenvatting van het onderzoek.

01 februari 2012
Per 1 januari 2012 is de wet (artikel 8.1.7 WEB) gewijzigd en wordt de termijn voor de melding aan de leerling in het kader van de controle op langdurige afwezigheid in overeenstemming gebracht met de meldtermijn voor verzuim.
24 januari 2012

De afdeling Algemeen Pedagogische Wetenschappen (sectie Lifelong Learning) van de Rijksuniversiteit Groningen heeft in 2011 in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen en het Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO Groningen) een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de Plusvoorziening en het VSV-beleid in de provincie Groningen. De  uitkomsten van het onderzoek worden vertaald naar adviezen en acties voor de toekomst, om nóg meer jongeren binnenboord te houden!

06 december 2011
Op 24 november vond voor het derde achtereenvolgende jaar de VSV-Noord Conferentie plaats. Georganiseerd door de convenantpartners van de 9 noordelijke RMC-regio’s en financieel mede mogelijk gemaakt door OC&W.
13 september 2011

 De school is al begonnen, maar waar ben jij?

 

Op initiatief van wethouder Leerlingzaken, Elly Pastoor is er op maandag 19 september a.s. een actie van de gemeente Groningen en scholen gezamenlijk om zoveel mogelijk jongeren die thuisblijven, naar school te laten gaan. Gezien andere jaren is de verwachting dat in september ongeveer 100 jongeren zonder geldige reden afwezig zijn aan het begin van het schooljaar.

17 juli 2011

Het ministerie van OCW gaat ROC-instellingen begeleiden in het beter benutten van de mogelijkheden die de wet hen biedt om voortijdig schoolverlaten terug te dringen, zoals het stopzetten van de studiefinanciering. Daarom start het ministerie in het nieuwe schooljaar met een pilot. De gemeente Rotterdam heeft zich hiervoor inmiddels aangemeld. Dat heeft de minister Van Bijsterveldt (OCW) vandaag bekend gemaakt.

24 juni 2011
Op donderdag 24 november vindt in Drachten de derde VSV conferentie plaats. Reserveer deze datum alvast in de agenda, de uitnodiging volgt!
31 mei 2011
C2CC ontwikkelt een regionaal model om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Door intensieve samenwerking tussen middelbaar beroepsonderwijs, gemeenten en andere (hulpverlenings-)organisaties, worden kwetsbare jongeren beter begeleid. Meer jongeren verlaten gekwalificeerd de school en vinden een goede plek op de arbeidsmarkt
10 mei 2011

Voortijdige schooluitval en het voorkómen van die uitval krijgt veel aandacht. Uitval wordt daarbij vaak gezien als het einde van het (onderwijs)verhaal. Terecht?

Uitvallers zouden, zo menen veel docenten en beleidsmedewerkers, niet te motiveren zijn om opnieuw onderwijs te gaan volgen. Niet geheel terecht, zo blijkt uit het onderzoek ‘De verloren zonen (m/v)’ van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Ruim een derde (37%) van de voortijdig schoolverlaters uit het jaar 2005/2006 vindt de weg naar de schoolbanken terug.Email facebook twitter LinkedIn Hyves