Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Nieuws onderwijs

13 februari 2013
Jongerenproject Jimmy's heeft de Jong Lokaal Award gekregen. Deze award reikte de NJR op 28 januari in Amersfoort uit aan twee gemeenten met de meest opvallende en inspirerende initiatieven voor jongeren.
13 februari 2013

Er is een brief van de minister rondom de aanpak van het voortijdig school verlaten naar de tweede kamer gegaan. Hierin schrijft ze o.a :

We zijn goed op weg in de strijd tegen schooluitval. Het aantal jongeren dat de school verlaat zonder startkwalificatie is in tien jaar gehalveerd: van 5,5% in 2002 naar 2,7% in 2012.

17 september 2012

De voorstellingen van Theatergroep "De Steeg" in het kader van de VSV-programmagelden met de titel "Dwars" is een groot succes geweest. De convenantpartijen hebben besloten de rechten van de voorstelling over te dragen aan theatergroep De Steeg en zij hebben besloten dat de voorstelling in reprise gaat.

12 april 2012

In samenwerking met het CMO en met de inspanningen vanuit de PLUSvoorziening is er een nieuw overzicht onstaan van alle mogelijke tijdelijke woonvoorzieningen in de provincie Groningen. Met middelen vanuit de PLUSvoorziening en de gemeenten zij de bestaande voorzieningen gedeeltelijk uitgebreid en en er zijn nieuwe voorzieningen bijgekomen.

Zoek je een plek dan kun je in dit overzicht alle beschikbare plaatsen en bijbehorende contactpersonen vinden.

11 april 2012
Er is een nieuwe contactkaart beschikbaar. Lees hier welke belangrijke functionarissen er bij jou op het MBO actief zijn bij het voorkomen van o.a. voortijdig schoolverlaten.
11 april 2012

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de RMC+ functionaris in de provincie Groningen.
Lees hier de conclusies en aanbevelingen.

22 maart 2012

Met ingang van 1 januari 2012 is de wet Werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen die al een bijstandsuitkering hebben.

Wat verandert er precies? Lees het hier.

09 februari 2012

Inmiddels is het onderzoeksrapport naar de Groningse Plusvoorziening en beleid op voortijdig schoolverlaten voor iedereen beschikbaar.

Klik hier voor de uitgebreide versie "Voortijdig schoolverlaten, een gedeelde verantwoordelijkheid".

Klik hier voor een samenvatting van het onderzoek.

01 februari 2012
Per 1 januari 2012 is de wet (artikel 8.1.7 WEB) gewijzigd en wordt de termijn voor de melding aan de leerling in het kader van de controle op langdurige afwezigheid in overeenstemming gebracht met de meldtermijn voor verzuim.
24 januari 2012

De afdeling Algemeen Pedagogische Wetenschappen (sectie Lifelong Learning) van de Rijksuniversiteit Groningen heeft in 2011 in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen en het Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO Groningen) een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de Plusvoorziening en het VSV-beleid in de provincie Groningen. De  uitkomsten van het onderzoek worden vertaald naar adviezen en acties voor de toekomst, om nóg meer jongeren binnenboord te houden!

06 december 2011
Op 24 november vond voor het derde achtereenvolgende jaar de VSV-Noord Conferentie plaats. Georganiseerd door de convenantpartners van de 9 noordelijke RMC-regio’s en financieel mede mogelijk gemaakt door OC&W.
17 oktober 2011

De komende periode zijn er nog verschillende voorstellingen in Groningen en Drenthe, mis het niet!

Theatervoorstelling Dwars laat de verhalen zien van een aantal jongeren die dreigen te stoppen met school en jongeren die deze stap al hebben gezet. Waarom stoppen ze met hun opleiding? Hoe zien ze hun toekomst? Wat helpt om tóch een opleiding af te maken?

13 september 2011

 De school is al begonnen, maar waar ben jij?

 

Op initiatief van wethouder Leerlingzaken, Elly Pastoor is er op maandag 19 september a.s. een actie van de gemeente Groningen en scholen gezamenlijk om zoveel mogelijk jongeren die thuisblijven, naar school te laten gaan. Gezien andere jaren is de verwachting dat in september ongeveer 100 jongeren zonder geldige reden afwezig zijn aan het begin van het schooljaar.

17 juli 2011

Het ministerie van OCW gaat ROC-instellingen begeleiden in het beter benutten van de mogelijkheden die de wet hen biedt om voortijdig schoolverlaten terug te dringen, zoals het stopzetten van de studiefinanciering. Daarom start het ministerie in het nieuwe schooljaar met een pilot. De gemeente Rotterdam heeft zich hiervoor inmiddels aangemeld. Dat heeft de minister Van Bijsterveldt (OCW) vandaag bekend gemaakt.

24 juni 2011
Op donderdag 24 november vindt in Drachten de derde VSV conferentie plaats. Reserveer deze datum alvast in de agenda, de uitnodiging volgt!
31 mei 2011

C2CC ontwikkelt een regionaal model om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Door intensieve samenwerking tussen middelbaar beroepsonderwijs, gemeenten en andere (hulpverlenings-)organisaties, worden kwetsbare jongeren beter begeleid. Meer jongeren verlaten gekwalificeerd de school en vinden een goede plek op de arbeidsmarkt

10 mei 2011

Voortijdige schooluitval en het voorkómen van die uitval krijgt veel aandacht. Uitval wordt daarbij vaak gezien als het einde van het (onderwijs)verhaal. Terecht?

Uitvallers zouden, zo menen veel docenten en beleidsmedewerkers, niet te motiveren zijn om opnieuw onderwijs te gaan volgen. Niet geheel terecht, zo blijkt uit het onderzoek ‘De verloren zonen (m/v)’ van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Ruim een derde (37%) van de voortijdig schoolverlaters uit het jaar 2005/2006 vindt de weg naar de schoolbanken terug.Email facebook twitter LinkedIn Hyves