Nieuwsbrief VSV Groningen
Datum: 05 maart 2015

Redactie:
Frank Broeders
Gerry Blaauw

Generate PDF

Nieuwsbrief maart 2015

Weer daling aantal VSV-ers

De landelijke schooluitvalcijfers over schooljaar 2013/2014 per mbo-instelling en per RMC-regio laten zien dat er een daling heeft opgetreden ten opzichte van het vorige schooljaar 

Bekijk het volledige artikel ...

In het schooljaar 2013/2014 zijn 25.970 jongeren zonder startkwalificatie van school gegaan. Dat zijn er bijna 2.000 minder dan de voorlopige cijfers over schooljaar 2012/2013 (27.950). Deze daling is vooral te danken aan een grote inspanning van mbo-instellingen, maar ook vo-scholen, gemeenten en andere ketenpartners in de regio hebben goed werk verricht. Gedetallieerde gegevens over de RMC-gegio's en individuele vo-scholen vindt u in de VSV-Verkenner. Hier zijn ook de resultaten van de provincie Groninen te vinden, resultaten waar we trots op mogen zijn, want ook in Groningen heeft weer een daling van het aantal VSV-ers plaatsgevonden! Uitgelicht: Stagemarkt.nl

Stagemarkt.nl is de gezamenlijke website voor stages in het beroepsonderwijs van de 17 kenniscentra van beroepsonderwijs en het bedrijfsleven die meer dan veertig verschillende branches vertegenwoordigen. Deze website wordt dagelijks geactualiseerd 

Bekijk het volledige artikel ...

Stagemarkt.nl biedt 400.000 stageplekken en leerbanen verdeeld over meer dan 223.000 erkende leerbedrijven. Zorgen voor een goede match tussen degene die stage zoekt en het leerbedrijf is het belangrijkste doel van Stagemarkt.nl.

Stagemarkt.nl is er voor iedereen die betrokken is bij het aanbieden, zoeken en vinden van een stage of leerwerkbaan. Studenten, coördinatoren beroepspraktijkvorming en bedrijven kunnen hier terecht. Toegang tot Stagemarkt.nl is geheel kosteloos. Bedrijven kunnen zich aanmelden om erkend leerbedrijf te worden voor het opleiden van bbl of bol-studenten, en daarmee komt een bedrijf ook op Stagemarkt te staan. Op Stagemarkt.nl staan bedrijven die zowel stages in het binnenland als het buitenland aanbieden.

Kijk voor meer informatie op de website van Stagemarkt.nl
Extra trajecten VSV Groningen

De Groninger VSV-aanpak kent naast veel reguliere activiteiten ook een aantal extra trajecten, zoals coaching voor specifieke groepen jongeren. Hieronder lichten we er een aantal voor u uit 

Bekijk het volledige artikel ...

Community Support
Community support is een vorm van ondersteuning in en door de samenleving op alle levensgebieden, zodat mensen met beperkingen en jongeren met problemen een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Leerlingen worden ondersteund bij het opbouwen van een gezond en sociaal netwerk, en ze vergroten hun eigen kracht. Kijk voor meer informatie op de website van community support.

Innertime
In 9 groepssessies wordt gewerkt aan zelfbehoud, zelfvoldoening, zelfbeschikking, zelfacceptatie, zelfexpressie, zelfinzicht en zelfkennis. Samen werken de jongeren en de coach toe naar meer inzicht verkrijgen in waarom de student handelt zoals hij of zij handelt, en de resultaten daarvan. Samen wordt onderzocht hoe groot de eigen invloed is op zijn of haar leven, met als doel om dit positief in te gaan zetten, ook op school.

Kans 050
Al meer dan 350 jongeren uit stad en provincie Groningen hebben een mentor van KANS 050 gehad. Ze hebben hun zelfvertrouwen vergroot, geleerd hun huiswerk te plannen, een passende stage gevonden, belangrijke keuzes gemaakt, hun diploma gehaald, nieuwe contacten gelegd, de relatie met hun ouders verbeterd, financiële problemen overwonnen en/of meer vertrouwen in de toekomst gekregen. KANS 050 is er voor jongeren die wat willen bereiken en daarbij extra ondersteuning van een mentor kunnen gebruiken. Met een mentor kunnen jongeren vaak meer dan zij zelf en hun omgeving denken. KANS 050 richt zich speciaal op jongeren die een schooldiploma willen halen op (v)mbo niveau. Maar ook andere jongeren zijn welkom. Zie ook de website van KANS 050.

Aanmelden voor deze (en andere extra) trajecten kan via de website van VSV Groningen

Het sociale domein in beweging: WIJ Groningen

WIJ Groningen is de nieuwe naam voor twaalf sociale wijkteams in de stad Groningen. Het Zorgloket, Centrum voor Jeugd en Gezin en Stip werken samen onder die naam. Voor zorg, ondersteuning en ontmoeting dichtbij huis 

Bekijk het volledige artikel ...

Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente Groningen er veel (nieuwe) zorgtaken bijgekregen. Taken die voorheen voor een groot deel werden geregeld door de landelijke overheid of provincie. Voor veel vragen over hulp en ondersteuning voor jong en oud kunnen inwoners van Groningen bij het WIJ team terecht.

Op diezelfde datum werd ook de nieuwe Jeugdwet van kracht. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle jeugdhulp. De Jeugdwet zorgt dat kinderen en gezinnen hulp op maat krijgen. Snel en dicht bij huis. Het gaat om ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen, en verstandelijke beperkingen. Kinderbescherming en jeugdreclassering vallen ook onder deze wet. Kijk voor meer informatie op de website van WIJ Groningen. Achtergrondinformatie over de wijzigingen in de zorg vanuit de overheid treft u hier aan. 
Noorderbaanbattle 2015

In februari van dit jaar startte de tweede editie van de Noorderbaanbattle. Jongeren die hun opleiding hebben afgerond en op zoek zijn naar een baan kunnen zich weer aanmelden! 

Bekijk het volledige artikel ...

Jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een mbo-, hbo- of wo-opleiding op zak -maar ook als ze geen opleiding hebben afgerond- kunnen meedoen met de battle. Bij Noorderbaanbattle gaan starters zelf aan de slag om werk te vinden, in een team met andere gemotiveerde werkzoekenden, en onder begeleiding van coaches. Ze vormen samen een netwerk waarin  kennis, ervaring en contacten met elkaar worden gedeeld. Voor de Noorderbaanbattle worden dit jaar 105 werkervaringsplaatsen beschikbaar gesteld door Noorderlink.  Deze werkervaringsplaatsen worden aangeboden binnen verschillende vakgebieden, wat uiteindelijk moet leiden tot een reguliere, passende baan. Kijk voor meer informatie op de website van Noorderbaanbattle

Terug
Email facebook twitter LinkedIn Hyves