Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Doorstroomgroepen in MBO

Opzet tijdens de projectperiode:

Door preventief te werk te gaan om leerlingen in beeld te houden en binnen de school te begeleiden naar een (nieuwe) opleiding, kan vroegtijdig schoolverlaten worden voorkomen. Doorstroomgroepen richten zich op potentiële schoolverlaters van het MBO (Niveau 1 t/m 4), namelijk leerlingen die:

  • De school willen verlaten, maar nog niet weten wat ze willen gaan doen;
  • Aan een andere opleiding willen beginnen, maar nog niet geplaatst kunnen worden;

De doorstroomgroepen zijn niet bedoeld voor de zogenaamde overbelaste jongeren. Dit zijn leerlingen bij wie sprake is van een opeenstapeling van problemen, variërend van beperkte vaardigheden en gedragsproblemen tot gebroken gezinnen, schulden, verslaving of criminaliteit in de directe omgeving. Voor deze jongeren worden vanuit de Plusvoorziening andere projecten ontwikkeld.
Heb je belangstelling voor de tussenevaluatie dan is deze hier te downloaden.

Op dit moment is het niet mogelijk om leerlingen in een doorstroomgroep te plaatsen.
Na de pilotperiode is gebleken dat de opzet niet voldoet aan de inpectienormen. Ook het snel laten doorstromen lukte niet goed omdat de opleidingen nog te weinig leerlingen flexibel kunnen laten instromen.

In de maanden januari t/m maart 2012 heeft de wergroep opdracht gekregen en advies uitgebracht in welke vorm "doorstroom" wel geregeld kan worden.
Gekozen is om op de vier MBO-instellingen in totaal een 7-tal pilots te draaien vanaf 15 mei 2012. Voor meer informatie klik hier.

Neem voor meer informatie over Doorstroomgroepen MBO contact op met Ger Koenen:
Admiraal de Ruyterlaan 2
9726 GR Groningen
Tel.: 050 - 597 34 66
Mobiel: 06 - 121 96 062
E-mail: gmhj.koenen@alfa-college.nl

School: Noorderpoort, Alfa-college, AOC Terra

Meer informatie, zoals contactpersonen en in welke gemeente het project wordt uitgevoerd, is te vinden op de pagina Zoeken.Email facebook twitter LinkedIn Hyves