Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Rebound

In een Rebound, in de Noordelijke provincies vaak gecombineerd met de bestaande spijbel- en schakelvoorzieningen, volgt een leerling van het Voortgezet Onderwijs een niet vrijblijvend programma om binnen enkele maanden een nieuwe start te maken in het reguliere onderwijs. In de provincie Groningen zijn er Rebound-, Schakelopvang- en Time-outvoorzieningen voor het VO. Binnen MBO Rebound+ wordt de methodiek van deze voorzieningen verder uitgebreid en inhoudelijk doorontwikkeld voor de doelgroep MBO studenten, op deze manier is het aanbod ook geschikt voor jongeren van 16 tot 23 jaar.

De MBO Rebound+ biedt leerlingen tijdelijk extra ondersteuning die gericht is op het wegnemen van blokkades die het goed functioneren van de cursist in de weg staan en geeft extra zorg- en ondersteuning die nodig is voor het volgen van de onderwijsloopbaan. Het versterken van de ‘persoonlijke effectiviteit van handelen’ van de leerling staat centraal gedurende het begeleidingstraject. In het traject wordt nauw samengewerkt met de betrokken MBO scholen en met andere partijen en voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg en hulpverlening. De MBO Rebound+ heeft inmiddels 24 begeleidingsplaatsen ter beschikking in de stad Groningen en 12 begeleidingsplaatsen in Stadskanaal.

School: Groningen ( Rebound VO/MBO, J C Kapteynlaan 13/ 1  9714 CL Groningen
050 5732939) en in Stadskanaal (Noorderpoort, Frankrijklaan 2
9501 RP Stadskanaal, uitvoeringslocatie Utrechtselaan).

Meer informatie, zoals contactpersonen en in welke gemeente het project wordt uitgevoerd, is te vinden op de pagina Zoeken.Email facebook twitter LinkedIn Hyves