Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Subsidieregelingen

U als werkgever komt in aanmerking voor een aanzienlijke verlaging van de bruto loonkosten als u iemand in dienst neemt die een opleiding volgt via de BBL, de zogenaamde ‘Afdrachtvermindering Onderwijs’. Het doel van deze maatregel is om de werkgelegenheid te bevorderen en meer mensen aan betaalde arbeid te helpen.

We rekenen u alvast even voor wat deze maatregel financieel voor u zou kunnen betekenen (zie ook kaders). We gaan uit van een ‘gewone’ werknemer van 20 jaar, die 24 uur per week bij u werkt.
Het brutoloon van deze werknemer bedraagt 0,65 x € 879,85 = € 566,05 per maand.
Vakantiegeld en sociale lasten brengen de loonkosten op € 905,68 per maand.
Is deze werknemer een jongere die de BBL volgt, dan heeft u, bij een werkweek van 36 uur, recht op afdracht-vermindering van € 2706,- per jaar.
Bij een werkweek van 24 uur in ons voorbeeld,
komt dit neer op een bedrag van 2706 x (24/36) :12 = € 150,33 per maand,
zodat uw loonkosten uiteindelijk in plaats van € 905,68, neerkomen op € 755,35 per maand.

‘Gewone’ werknemer, leeftijd 20 jaar, 24 uren p/w, deeltijdfactor 0,65
Bruto loon p/m: 0,65 x € 879,85 (min.loon 1-7-2010) = € 566,05
Opslag 8%vakantiegeld 0,08 x € 566,05 = € 45,28
Opslag 52% sociale lasten 0,52 x € 566,05 = € 294,35
Totale loonkosten per maand € 905,68

BBL’er, 24 uren p/w, deeltijdfactor 0,65
Loonkosten per maand € 905,68
Afdrachtvermindering BBL € 2706,- x 24/36 : 12 = € 150,33
Totale loonkosten per maand € 755,35

BBL’er zonder startkwalificatie, 24 uren p/w, deeltijdfactor 0,65
Loonkosten per maand € 755,35
Afdrachtvermindering BBL € 3247,- x 24/36 : 12 = € 180,39
Totale loonkosten per maand € 574,96

Wajong’er, 24 uren p/w, deeltijdfactor 0,65
Basis bruto loon per maand € 566,05
Loondispensatie 40% € 226,42
Nieuw bruto loon € 339,63
Opslag sociale lasten, vakantiegeld (0,52 + 0,08) x € 315,88 = € 203,78
Loonkosten per maand € 543,41
Afdrachtvermindering BBL € 150,33
Afdrachtvermindering startkwalificatie € 180,39
Premiekortingen Wajong
WW (€ 227 + € 680) : 12 = € 75,58
WIA (€ 227 + € 680) : 12 = € 75,58
Totaal kortingen € 481,88
Totale loonkosten per maand € 543,41 - € 481,88 = € 61,53

Lees hier meer in de brochure "Uw bedrijf een Leerbedrijf?"Email facebook twitter LinkedIn Hyves