Laatste aanpassing website op: 13-11-2018
Genereer PDF Print deze pagina

RMC + Onderzoek 2016

AANLEIDING  VAN  HET  ONDERZOEK

Sinds  2008  is  er  veel  beweging  op  het  terrein  van  voortijdig  schoolverlaten.  Zowel  landelijk  als  in  debetreffende  RMC-regio’s  werkt  het  RMC  veel  intensiever  samen  met  scholen.  In  dit  kader  is  ook  in2008  RMC+/ToekomstTeam  (hierna  RMC+)  in  de  scholen  ontstaan.  Nauw  contact  tussen  de  scholenen  het  RMC  moet  er  voor  zorgen  dat  voortijdig  /preventief  wordt  ingegrepen,  wat  uitval  voorkomt.Indien  een  student  daadwerkelijk  gemeld  dient  te  worden  bij  leerplicht  of  RMC  dan  kan  zorg  gedragenworden  voor  een  goede  warme  overdracht.  Omdat  de  grote  MBO’s  in  de  stad  Groningen  studentenhebben  vanuit  de  hele  provincie  en  de  kop  van  Drenthe  is  de  samenwerking  tussen  de  regio’s  gezocht.
Het  project  werd  tot  nu  toe  gedeeltelijk  gefinancierd  vanuit  de  programmagelden  ‘Aanval  op  school-uitval  2008-2011’.  Na  dit  convenant  zijn  er  een  aantal  verlengingen  geweest.  Het  eind  van  de  laatsteverlenging  is  in  zicht.  Tevens  is  afgesproken  dat  de  betrokken  convenantpartijen  RMC+  gaan  borgen  inde  eigen  instellingen,  zodat  geen  additionele  financiering  meer  nodig  is.Dit  is  de  aanleiding  voor  een  het  onderzoek  naar  de  effecten  van  de  RMC+  inzet  op  de  scholen.  Zowelde  gemeenten  als  de  scholen  hebben  kwantitatieve  en  kwalitatieve  data  nodig  om  hun  bestuurdersgoed  te  kunnen  adviseren  in  hun  besluitvorming  rondom  het  wel  of  niet  voortzetten  van  RMC+  inzetop  de  scholen.

In  het  rapport zullen  tevens  een  aantal  adviezen  ter  verbetering  worden  gegeven.

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves