Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Rol gemeenten

Het Ministerie van OCW heeft in alle 39 Reginaal Meld Centrum (RMC)-regio’s convenanten afgesloten met contactgemeenten en onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het doel hiervan is om tot en met het schooljaar 2010-2011 het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters met 40% terug te dringen ten opzichte van het schooljaar 2005-2006.

Er zijn drie verschillende RMC-regio’s in de provincie Groningen, maar in alle drie regio’s worden dezelfde projecten uitgevoerd, zodat er op provinciaal niveau een goede afstemming is.

De RMC-regio’s die we onderscheiden zijn:

  • Regio 1 Oost-Groningen (contactgemeente Veendam)
  • Regio 2 Noord-Groningen en Eemsmond (contactgemeente Delfzijl)
  • Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen (contactgemeente Groningen).

 

We werken ook samen met het RMC van Noord- en Middenden Drenthe.


Klik hier voor de flyer met het aanbod van RMC 3.
Er is ook een leuke animatie gemaakt van de rol van Leerplicht en RMC van de verschillende gemeentes


De rol van de gemeente varieert hierbij van het zelf goed organiseren van het aanbod (onder andere Leerplicht, RMC, regievoering JGZ, Verwijsindex Zorg voor Jeugd en Verzuimloket), het onder de aandacht brengen bij de rijksoverheid (overdracht dossiers) tot aan het zijn van de doorzettingsmacht om de benodigde keten tot stand te laten komen.

Als partner in het convenant kan de gemeente hierop worden aangesproken.Email facebook twitter LinkedIn Hyves