Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Rouw- en Verliesbegeleiding

Het verlies van een dierbare gaat vaak gepaard met heftige emoties en het ontregelen van je dagelijkse bezigheden. Ook de schoolprestaties kunnen dusdanig onder druk komen te staan dat er overwogen wordt de school voortijdig te verlaten.

In dat geval zou  Rouw- en Verliesbegeleiding uitkomst kunnen bieden.
Voor 18- zit dit veelal in de ambulante zorg die regulier is ingekocht door de woongemeentes.
Voor 18+ zou dit door de woongemeentes ingezet kunnen worden vanuit de WMO en/of Participatie.

Wanneer de woongemeentes dit niet in het aanbod hebben kan er additoneel vanuit de VSV-middelen ingezet.

Klik hier voor het VSV aanbod voor Rouw- en Verliesbegeleiding.

Graag aanmelden met het reguliere VSV aanmeldformulier.Email facebook twitter LinkedIn Hyves