Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Sportieve aanval op de uitval

 

Sportieve aanval op de uitval

Binnen de Sportieve Aanval op de Uitval wordt het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het structureel opnemen van bewegen en sport in opleidingen op alle MBO-scholen met elkaar gecombineerd. Het Noorderpoort doet bijvoorbeeld mee onder de noemer Noordersport. Het doel van dit project is dat in 2015 elke Noorderpoort-leerling 5% van zijn onderwijstijd besteedt aan bewegen en sport. 

Het project heeft twee sportieve activiteiten opgeleverd waarmee schooluitval kan worden voorkomen of waarmee schooluitval kan worden aangepakt. Dit zijn activiteiten die op de deelnemende scholen zijn uitgevoerd:

1. Time In

2. Goed Werknemerschap

 

Time in

Time-In is een maatwerktraject ontwikkeld vanuit de opleiding Sport en Bewegen van het Alfa-college te Groningen. Het is een traject dat geschikt is voor leerlingen die dreigen uit te vallen omdat zij niet of nauwelijks binding hebben met de opleiding/school/klas waar ze in zitten. Het ontbreken van deze binding uit zich bijvoorbeeld in ongeoorloofde absentie, het niet nakomen van afspraken en het ontbreken van inzet. Time-In richt zich op het herstellen of voor het eerst aangaan van die binding door in een specifieke, afgebakende periode alle beschikbare middelen en begeleiding op vaste momenten in te zetten. Dus geen tijdelijke buitensluiting in de vorm van een time-out, maar een intensieve, tijdelijke omarming in het traject Time-In. 

In een periode van 8 tot 10 weken wordt een leerling 1 à 2 uur in de week op vaste momenten extra begeleid aan de hand van vooraf bepaalde doelstellingen. Deze periode staat in het teken van het opdoen van positieve ervaringen op het gebied van schoolse en sociale vaardigheden en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Dit wordt gedaan middels het inzetten van intensief contact van begeleiders met de leerling, één op één begeleiding in het schoolwerk, leerling aansprekende activiteiten, excursies en huisbezoeken.

Omdat Time-In ontwikkeld is bij de opleiding Sport en Bewegen bestaan de leerling aansprekende activiteiten van Time-In in basis uit sportieve dingen. Sport is voor de doelgroep waar Time-In in eerste instantie voor opgezet is bij uitstek een middel dat leerlingen aanspreekt én waardoor competenties vergroot kunnen worden, sociale vaardigheden en zelfvertrouwen gestimuleerd kan worden en zelfs grensverleggende, positieve ervaringen kunnen worden opgedaan. 

Nog meer goede voorbeelden van sportieve aanvallen op de schooluitval vind je hier 

Klik hier voor het definitieve rapportage rondon 'Sportieve aanval op de Schooluitval'

Neem voor meer informatie over Sportieve Aanval op de Uitval over gerust contact op met Ger Plat, via: gh.plat@noorderpoort.nl

 

 

Meer informatie, zoals contactpersonen en in welke gemeente het project wordt uitgevoerd, is te vinden op de pagina Zoeken.Email facebook twitter LinkedIn Hyves