Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Toeleiding

In het kader van de toeleiding naar mogelijke ‘bovenschoolse’ VSV-activiteiten zullen de samenwerkende partners op de schoollocaties een belangrijke rol spelen.

Zij hebben zicht op de ondersteuningsvraag en kennen het dossier. Zij  bepalen in overleg met de woongemeentes (bij cursisten jonger dan 18 jaar) of er inzet mogelijk is vanuit Jeugdzorg. Wanneer een cursist 18 of ouder is zijn er bij de woongemeentes wellicht ook begeleidingsmogelijkheden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en/of de Participatiewet. Ook die mogelijkheden zullen verkend moeten worden.

Wanneer na overleg blijkt dat er geen beroep kan worden gedaan op bovenstaande voorzieningen kan er een beroep worden gedaan op de additionele VSV begeleidingsactiviteiten.

 

Het aanmeldformulier voor deze additionele VSV begeleidingsactiviteiten vind je hier.

 

Documenten in het kader van de toeleiding:

Open hier het document waarin de 'koninklijke route voor de toeleiding' naar de additionele VSV-trajecten is beschreven.

De contactgegevens van de WIJ-teams in de stad Groningen vind je hier.

De contactpersonen van de Sociale (wijk) Teams van de andere Groningese gemeentes vind je hier.

De samenvatting van het RIGG-produktenboek (ondersteunings- en begeleidingstrajecten voor jeugdigen tot 18 jaar) vind je hier.

Onze aanbieders van de voormalige 'Extra Trajecten' (met RIGG productcodes) zijn hier terug te vinden

Het complete versie van  RIGG produktenboek (versie januari 2019) is hier te downloaden

In dit document vind je de zorgaanbieders per gemeente in het kader van de WMO.

Een overzicht met contactgegevens WMO-loketten per gemeente is hier te vinden.


Voor actuele vragen neem contact op met:

Gerry Blaauw, Projektleider VSV Groningen
g.blaauw@noorderpoort.nl
06-53326134Email facebook twitter LinkedIn Hyves