Laatste aanpassing website op: 05-12-2017
Genereer PDF Print deze pagina

Verlenging Regiomiddelen 2015-2016

In het kader van het verlengingsjaar Regiomiddelen 2015 - 2016 zijn er per RMC-regio weer nieuwe aanvragen ingediend.
In hoofdlijnen gaan we door met acties op de 4 bestaande maatregelen:

1. Plusvoorziening; versterking Onderwijs en Zorg.
2. Versterking Onderwijs en Arbeidsmarkt.
3. Versterking relatie Onderwijs en Gemeenten/RMC.
4. Monitor en Overleg.

De acties in deze maatregelen hebben een looptijd t/m 31/7/2016.

Daarnaast zetten we in op een tweetal nieuwe maatregelen:

5. Preventie.
6. Kwetsbare Jongeren

De acties in deze maatregelen hebben een looptijd t/m 31/12/2016

Klik hier voor het totaaloverzicht van alle acties per maatregel.


Zie voor specifieke acties en projecten de aanvragen per RMC-regio.

Klik hier voor de regioaanvraag RMC-gebied Oost Groningen.

Klik hier voor de regioaanvraag RMC-gebied Noord Groningen en Eemsmond.

Klik hier voor de regioaanvraag RMC-gebied Centraal en Westelijk Groningen.

 

Zoals altijd worden de RMC analyses als onderligger voor de aanvragen gebruikt.

Klik hier voor de RMC analyse van Oost Groningen

Klik hier voor de RMC analyse van Noord Groniningen en Eemsmond

Klik hier voor de RMC analyse van Centraal en Westelijk Groningen

 

De voorlopige landelijke resultaten per ROC en RMC vind je hier.Email facebook twitter LinkedIn Hyves