Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Digitaal Verzuimloket & VSV

Schoolverzuim is vaak een voorbode voor latere schooluitval.

Scholen en gemeenten zetten zich samen met het Ministerie van OCW en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in om voortijdig schooluitval te voorkomen. Een sluitend proces rond het melden en aanpakken van verzuim is een voorwaarde om schooluitval bij de bron aan te pakken.

Om gemeenten en scholen hierbij te ondersteunen, is sinds het schooljaar 2008 - 2009 landelijk het digitale Verzuimloket in gebruik. Het verzuimloket maakt het melden makkelijker én sneller, want iedereen meldt eenduidig en via hetzelfde loket. Zo blijft er meer tijd over voor waar het echt om gaat: het binnenboord houden van de jongeren die dreigen uit te vallen.

Scholen hebben de wettelijke verplichting om verzuim te melden bij het verzuimloket.

Hiervoor is een autorisatie nodig.

Meer informatie en het laatste nieuws rondom het verzuimloket staat op de website van DUO

Wilt u direct naar de inlogpagina klik dan hier. (en klik vervolgens op toch doorgaan!)Email facebook twitter LinkedIn Hyves