Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

VSV Voortgezet Onderwijs

Hier treft u informatie aan over het voorkomen van voortijdig schoolverlaten binnen het voortgezet onderwijs (VO) vanuit de nieuwe aanvraagperiode 2016 - 2020.

Na de VSV projecten 2008 - 2011 en de regiogelden 2012-2015 zijn er opnieuw middelen beschikbaar om het Voortijdig School Verlaten in het VO verder aan te pakken.

Vanuit de vorige projectperiodes zijn er een groot aantal VSV activteiten geborgd. 
In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat de samenwerking met de gemeentes ( Leerplicht/RMC/ SoZaWe/ jeugdzorg/WMO) sterk is verbeterd en dat partijen elkaar snel weten te vinden en bereid zijn samen het traject te zoeken die het best past bij de vraag. Kortom maatwerk!

Op deze voet gaan we verder.
Samen met de gemeentes gaan we in het VO voor de 'integrale aanpak'. Begeleidingsaanbod wordt met de gemeente afgestemd op de de specifieke (onderwijs) ondersteuningsvraag. Middelen vanuit Jeugdzorg en passend onderwijs vormen hiervoor de basis. Additioneel kunnen er VSV middelen ingezet worden voor ondersteuningsproductien die niet regulier kunnen worden ingezet. Email facebook twitter LinkedIn Hyves