Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Overdrachtsformulier VSV en toekomstgesprek

De VSV-scans werden tot op dit moment door de verschillende MBO-instellingen gebruikt als instrument om te checken of onderwijs, samen met  RMC, alle mogelijke voorzieningen ingezet hebben voordat men tot eventuele uitschrijving overgaat.
Inmiddels hebben we VSV-scan aangepast. We komen daarmee tegemoet aan de wens om de administratieve last te verlichten. De huidige versie heet 'Overdrachtsformulier VSV'. Ze worden gebruikt als onderligger voor het voeren van het 'Toekomstgesprek' en het maken van het 'Toekomstplan'. Het format voor het 'Toekomstgesprek' op de achterzijde.

Bij een warme overdacht naar het RMC van de woongemeente hoeft het formulier niet meer ingevuld te worden. Je hoeft uitsluitend aan te geven dat de overdracht heeft plaatsgevonden.

Hieronder zijn de verschilende versies van het overdrachtsformulier VSV/Toekomstplan te downloaden.

ROC Menso Alting
ROC Alfa college
Noorderpoort
Terra Groningen


Bij dit Toekomstgesprek zijn bij voorkeur aanwezig de leerling zelf, ouders/verzorgers, vertegenwoordiger van de opleiding (Begeleidings Adviesteam/Studieloopbaan begeleider/Dienst Loopbaan Expertise) en de RMC trajectbegeleider.

Het spreekt voor zich dat jongeren met een 'Toekomstplan' veel beter voorbereid bij de intake van een eventuele volgende opleiding verschijnen. Zij zullen dan ook meer kans hebben om daadwerkelijk te worden toegelaten.


De RMC-trajectbegeleider die verbonden is aan de school verzorgt de terugkoppeling naar de woongemeente ven de desbetreffende jongere.

Om snel te kunnen schakelen naar de woongemeente is hierondeer een opsomming van plaatsen per gemeente van de drie noordelijke provincies:

Overzicht van plaatsen per gemeente in Groningen

Overzicht van plaatsen per gemeente in Drenthe

Overzicht van plaatsen per gemeente in Friesland

 

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves