Laatste aanpassing website op: 13-11-2018
Genereer PDF Print deze pagina

Wat wil je nou?

Wat wil je nou? in een nieuw jasje.

 

De afgelopen jaren hebben Berit Koning van Subrosa en Renske van der Zee van het RMC Groningen een aantal keer het reflectieprogramma…. Wat wil je nou? gegeven. Over het algemeen werd dit programma zeer positief ontvangen en gewaardeerd. Ook de uitstroomresultaten zijn redelijk tot goed te noemen. Een groot percentage van de deelnemers vond de weg terug naar het onderwijs en een aantal van hen koos er voor te gaan werken.

 

We hebben vorig jaar een proef gedaan met het open stellen van Wat wil je nou? voor nog op het MBO ingeschreven jongeren die de wens hadden te switchen. Hier zijn uiteindelijk 2  jongeren voor aangemeld.

 

Dit jaar willen we het programma in enigszins aangepaste vorm aanbieden en breed open stellen voor VSV-ers (oud en nieuw) én voor ingeschreven studenten met keuze- en motivatieproblematiek. De focus ligt op het leren reflecteren op eigen gedrag; ontdekken van eigen kwaliteiten, normen en waarden; concrete doelen stellen en intervisie. Dit vanuit de gedachte dat de jongeren elkaar heel goed kunnen ondersteunen en benutten. Om dat goed te kunnen, oefenen de deelnemers met communicatievaardigheden als feedback en open vragen stellen. Dat is het trainingsaspect van dit programma .

 

De reacties van de deelnemers zijn heel positief; men is zeer bereid ván en met elkaar te leren in een veilige groep. Een ieder neemt ervaringen mee waar een ander iets aan kan hebben. In het kader van het stellen van haalbare doelen, zal elke week een persoonlijke ‘huiswerk’ opdracht meegegeven worden. Ook willen we enthousiaste studenten van opleidingen waar interesse voor blijkt te zijn, vragen om iets te komen vertellen (evt. voor studiepunten?).

Na het volgen van de cursus wordt deelnemer naar behoefte gevolgd en begeleid in een nazorg traject.

 

Wij zien de cursus als aanvullend op het heroriëntatietraject van het Noorderpoort en de loopbaan coaching op het Alfa College, waar de focus voor zover wij weten meer ligt op oriëntatie op verschillende opleidingen en beroepen, beroepskeuzetest, etc.

 

Het voordeel om de cursus aan te bieden vóórdat studenten uitvallen, is dat het een onderdeel kan zijn van een alternatief programma en er nog binding is met onderwijs. Het blijkt dat VSV-ers het lastig vinden de motivatie op te brengen om zo actief bezig te zijn met een vervolgstap; vaak gaan ze liever werken of denken ze er zelf wel uit te komen. De cursus is niet vrijblijvend: wie mee gaat doen verbindt zich nadrukkelijk om alle bijeenkomsten bij te wonen. Dit in verband met het groepsproces.

 

De cursus wordt gegeven op maandagmiddag in het pand van Binn’stad aan het Boterdiep en heeft 4 bijeenkomsten.

De eerste start op maandag 5 maart, van 13.30 – 16.00 uur
De daarop volgende sessie start dan op maandag 9 april ook van 13.30 - 16.00 uur
(In totaal 4 bijeenkomsten; 9, 16, 23 april en 7 mei 2018)

Aantal deelnemers 8-10. Bij voldoende aanmelding start steeds aansluitend een volgende cursus.

 

Zie ook de flyer.Email facebook twitter LinkedIn Hyves