Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Zorg Advies Teams (ZAT's)

Zorg- en adviesteams (ZAT’s) of Begeleidings Advies Teams (BAT's) vervullen een centrale rol in de zorgstructuur van het middelbaar beroepsonderwijs en het jeugdbeleid. ZAT’s/BAT's  zijn interdisciplinaire teams, waarin professionals uit het (speciaal) onderwijs, leerplicht, maatschappelijk werk, jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg en politie structureel samenwerken om scholen, gezinnen, kinderen en jongeren met (vermoedens van) emotionele, gedrags-, ontwikkelings- en/ of leerproblemen te ondersteunen.
De inrichting van de ZAT's/BAT's moet plaats vinden vóór 31 dec. 2012. 
 
Neem voor meer informatie over Zorg- en Advies Teams/Begeleidings Advies Teams in het
(V)MBO contact op met Annet Klappe, via: jhf.klappe@alfa-college.nl

 

Meer informatie, zoals contactpersonen en in welke gemeente het project wordt uitgevoerd, is te vinden op de pagina Zoeken.Email facebook twitter LinkedIn Hyves