Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Zorg voor Jeugd Groningen

Zorg voor Jeugd Groningen is een digitaal signaleringssysteem, waarmee professionals snel en efficiënt informatie kunnen uitwisselen. Dankzij Zorg voor Jeugd Groningen blijft elke risicojongere in beeld en kunnen professionals uit de jeugdzorg, gezondheidszorg, werk en inkomen, welzijn en onderwijs door middel van een signaal hun zorgen melden over een jeugdige en activiteiten op elkaar afstemmen. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen.

Lees meer op de website www.zorgvoorjeugd.nuEmail facebook twitter LinkedIn Hyves