Playing for Success

“Playing for Success, leren met een WOW-factor.” Dit traject is gericht op oriëntatie, het opdoen van werkervaring en het versterken van discipline, zelfstandigheid en zelfregulatie.
Jeswin Thomas 8nHQx4zi9Wk Unsplash

Playing for Success: sporten en bewegen

Playing for Success is geen school. Er is geen rooster, er gaat geen bel, er is geen klaslokaal en algemeen vormende vakken en vakleer staan niet centraal. We spreken ook niet van lessen maar van bijeenkomsten waarin je onder leiding van de coach je toekomstmogelijkheden bespreekt en de daarbij behorende opdrachten uitvoert. In combinatie daarmee willen we dat je meer gaat bewegen. Sport en bewegen verbetert niet alleen de fysieke conditie maar verrijkt je ook mentaal. Een fitte student is zich meer bewust van zijn mogelijkheden en kan weloverwogen de juiste keuzes maken. Sport en bewegen maakt daarom een belangrijk onderdeel van het programma uit. Het gezamenlijk sporten versterkt bovendien het groepsproces en kan het zelfvertrouwen vergroten waardoor het in belangrijke mate effect kan hebben op je beroepskeuze.

Het traject

Aan de rand van de stad Groningen, in het stadion van 'FC Groningen' worden er ieder traject 10 weken lang op 2 tot 3 dagdelen bijeenkomsten georganiseerd, is er fitness en worden er 'clinics' verzorgd door topsporters van onder andere FC Groningen, Donar en Lycurgus. De fitnessactiviteiten vinden plaats in Student Hotel of in een nabij gelegen fitnesscentrum. De overige dagen ga je op stage bij bedrijven waar je je kunt oriënteren op een toekomstig beroep.

Het traject staat in het teken van het ontwikkelen van zelfdiscipline, zelfstandigheid en zelfregulering. Na 10 weken kan je benoemen wat je kan en wil en hoe je je doelen gaat bereiken. Je stroomt uit naar zijn oorspronkelijke opleiding, naar een andere opleiding of naar werk, mogelijk in combinatie met een BBL-opleiding. In uitzonderlijke gevallen kan het resultaat een verwijzing naar een hulpverlenende instantie zijn.

Voor wie?

Playing for Success 15-23 is toegankelijk voor alle studenten in de leeftijd van 15 – 23 jaar van ROC’s, AOC en VO-scholen in de provincie Groningen die:

  • Overbelast zijn vanwege een of meerdere problemen
  • Een opleiding volgen op mbo niveau 1 en 2 (eventueel niveau 3)
  • Dreigen uit te vallen
  • Moeite hebben met het maken van een beroepskeuze
  • Een leerachterstand hebben
  • Een laag zelfbeeld hebben en weinig sociaal vaardig zijn
  • Regelmatig verzuimen op school en/of stage
  • Ongemotiveerd zijn (b.v. vanwege faalangst, relatieproblemen )

Het traject is niet bestemd voor studenten die:

  • enkel een verkeerde keuze hebben gemaakt voor een beroepsopleiding
  • crimineel gedrag vertonen of te maken hebben met ernstige verslavingsproblematiek

Contact

Voor nadere informatie over Playing for Success 15-23 kun je contact opnemen met Ton Besamusca of Koos Weerts.