Jaarverslag RMC Noord Groningen | 2019-2020

Ondersteuning van leerlingen vraagt extra inspanning

Hoge der A

Inleiding

In de tweede helft van het afgelopen schooljaar kreeg het onderwijs volop te maken met de gevolgen van corona. In de ‘intelligente lockdown’ sloten onder andere scholen tijdelijk hun deuren en examens gingen niet door. Leerlingen en docenten maakten de overgang naar online lessen. Wat het effect van corona op verzuim is moet nog blijken. Scholen hoefden namelijk hun verzuimcijfers gedurende een bepaalde periode niet aan de gemeente door te geven. Dat maakt het lastig cijfers met elkaar te vergelijken.

Wel zijn er toenemende zorgen over jongeren. Daarbij zijn de mentale gezondheid en sociale ontwikkeling minstens zo belangrijk als de leerprestaties. Jongeren missen hun dagelijkse directe contacten met vrienden, klasgenoten en hun docenten. Ook maken ze zich zorgen over hun gezondheid of opleiding. Bijvoorbeeld omdat stages niet doorgaan of worden uitgesteld. Maar ze hebben vooral last van het gebrek aan perspectief. Dat maakt het soms moeilijk om gemotiveerd te blijven. Bovendien is met online lessen de drempel lager om school een keer over te slaan. Voor de RMC consulenten is het daarom zaak alert te blijven en vaker contact te hebben met de leerlingen waarover zorgen zijn. Het preventiespreekuur speelt daarbij een belangrijke rol. En het samenspel tussen school, RMC en andere gemeentelijke afdelingen is daarmee nog belangrijker geworden.

Voor het RMC is het een intensieve periode. Een goed contact met een jongere opbouwen via het scherm kost meer tijd. Pas na een aantal gesprekken ontstaat er vertrouwen. In het directe persoonlijke contact gaat dat een stuk sneller. Waar mogelijk zijn daarom toch zo veel mogelijk huisbezoeken afgelegd. Al was dat soms alleen maar om Teams op de laptop van een jongere te installeren.

De eerste cijfers over het voortijdig schoolverlaten (VSV) laten in het schooljaar 2019-2020 overigens een redelijk positief beeld zien