Jaarverslag RMC Noord Groningen | 2020-2021

Regio doet het beter dan landelijke gemiddelden

Hoge der A

Inleiding

Met een percentage van 1,69 aan nieuwe voortijdig schoolverlaters sluit de regio Noord Groningen Eemsmond het schooljaar 2020-2021 goed af. Met dit percentage hoort de regio bij de best presterende regio’s in Nederland. Voor vrijwel alle onderwijstypen scoort Noord Groningen Eemsmond beter dan de landelijke gemiddelden en de streefcijfers die uiteindelijk moeten leiden naar 20.000 voortijdig schoolverlaters in Nederland in 2024. Met name op MBO 1 en 2 niveau zijn in onze regio de percentages verder gedaald.

De positieve resultaten zijn de opbrengst van een jaar lang hard werken door het onderwijs en de medewerkers van het RMC. Toch blijft er nog volop reden tot zorg. Want in dit volledig door Covid bepaalde schooljaar, zien ze dat veel jongeren problemen hebben. Op school maar zeker ook privé. Daarnaast zien ze dat het onderwijs soepeler is omgegaan met de normen. Hierdoor zijn studenten die voorheen al dan niet gedwongen zouden stoppen op school gebleven. Het is dan ook zaak goed de vinger aan de pols te houden om te voorkomen dat zij alsnog uitvallen in de jaren erna. Er zijn overigens ook studenten die tijdens de pandemie goed gedijden bij het onderwijs thuis. Ze hadden niet de veelheid aan prikkels op school en konden zich daardoor beter concentreren. Ook de mogelijkheid om meer het eigen tempo te bepalen was voor sommige studenten een positieve bijkomstigheid.

Ervaringen benut

In het schooljaar 2019-2020 had de Covid pandemie alleen in de tweede helft van dat jaar gevolgen voor jongeren en het onderwijs. De medewerkers van RMC en onderwijs ervoeren in dat jaar hoe belangrijk het is om maatwerk te leveren en intensief contact te houden met studenten. Omdat ze minder op school waren, dreigden zij sneller uit beeld te raken. Juist die intensieve contacten en korte lijnen zijn voor jongeren belangrijk. Zo weten ze dat ze altijd bij iemand terechtkunnen. Of het nu telefonisch, per mail of whatsapp is. En ook buiten kantooruren. Dat verlaagt voor hen de drempel om aan de bel te trekken als het niet goed met ze gaat. De studenten meldden zich met diverse problemen. Dat varieerde van angsten, gebrek aan motivatie of het niet kunnen vinden van een stageplek. Bijvoorbeeld omdat de horeca volledig dicht was. Een ander inzicht uit het voorgaande schooljaar was dat het belangrijk is om met name kwetsbare studenten de mogelijkheid te bieden om toch naar school te komen. Ook de studenten van de entreeopleiding kregen zo veel mogelijk op locatie les.

Voor vrijwel alle onderwijstypen scoort Noord Groningen Eemsmond beter dan de landelijke gemiddelden.