Jaarverslag RMC Noord Groningen | 2021-2022

Landelijke stijging voortijdig schoolverlaters ook merkbaar in de regio

Hoge der A

Inleiding

In het schooljaar 2021-2022 kwam een voorlopig einde aan de almaar dalende aantallen schoolverlaters. Landelijk gezien kwam het percentage schoolverlaters voor het eerst weer uit boven de 2%. Ook de RMC regio Noord-Groningen liet dezelfde trend zien. In één jaar steeg het percentage van 1,73 naar 2,73. Dit is vergelijkbaar met de Groningse regio’s West Centraal Groningen en Oost-Groningen die respectievelijk 2,91% en 2,81% scoorden. Nederland telde vorig schooljaar zo’n 30.000 schoolverlaters zonder startkwalificatie. Daarvan wonen er 201 in onze regio.

Studieruimte en maatwerk nodig om coronacrisis door te komen

Studieruimte en maatwerk nodig om coronacrisis door te komen

Oorzaken

Het stijgend percentage schoolverlaters heeft in de eerste plaats alles te maken met de COVID 19-pandemie en de nasleep ervan. Veel studenten verloren hun motivatie door het digitale onderwijs tijdens de scholensluiting in de winter van 2021-2022. Ze vonden het lastig de draad daarna weer op te pakken en weer hele dagen naar school te gaan.

Voor veel jongeren heeft de COVID 19-pandemie geleid tot mentale problemen waardoor ze na verloop van tijd zijn uitgevallen. RMC-medewerkers hebben zo goed mogelijk geprobeerd om contact met hen te houden. Dit heeft niet kunnen voorkomen dat toch veel jongeren voortijdig van school zijn gegaan.

Jongeren hebben zich de afgelopen jaren veel moeten ontzeggen. Hun sociale leven heeft zo ongeveer twee jaar stilgestaan. Ze hebben het idee dat ze dat nu allemaal moeten inhalen. School en huiswerk schiet er daardoor nog wel eens bij in.

Een deel van de studenten kon met versoepelde regels beginnen aan hun opleiding of mocht doorgaan ondanks tegenvallende resultaten. Veel van deze studenten zijn een jaar later alsnog uitgevallen. Soms ook vanwege een verkeerde studiekeuze.

Er is werk genoeg. Werken is aantrekkelijker dan school voor studenten die hun motivatie verliezen of liever praktisch leren. Maar zonder startkwalificatie lopen deze jongeren een verhoogd risico om later aan de kant te komen staan. Dat werken al langer populair is zien we ook terug in de cijfers. Van de jongeren die in 2019-2020 VSV'er werden, is 36,4% een jaar later aan het werk en 23,5% ging terug naar school. Net als in de vorige twee jaar bleef ongeveer 40% van deze jongeren VSV'.

In 2021/2022 waren veel jongeren die stopten met school nog niet gemotiveerd om mee te doen aan een traject. Ze wilden liever zelf uitzoeken wat ze gingen doen.

Studieruimte en maatwerk nodig om coronacrisis door te komen

Aanvalsplan VSV

Voor het eerst zien we ook in de gemeenten Eemsdelta (2,78%) en Het Hogeland (2,6%) meer voortijdig schoolverlaters. De laatste keer dat er zoveel VSV'ers bijkwamen in Nederland was in 2011/2012. De minister maakt daarom een aanvalsplan VSV. We verwachten nieuwe wetten, regels en doelstellingen voor onderwijs, gemeenten, arbeid en zorg. Een van de veranderingen is voor het RMC direct opvallend: wij gaan het doorstroompunt heten.

In onze regio doen we er samen met onze partners alles aan onze jongeren te helpen. We merken dat veel jongeren in 2022/2023 gebruik maken van maatwerktrajecten zoals Bij Nous en 2BE! En gelukkig zien we dat het aantal uitschrijvingen zonder startkwalificatie in onze regio inmiddels weer daalt. Natuurlijk zijn we er nog niet. We hopen daarom goed gebruik te kunnen maken van de maatregelen die de minister zal voorstellen. Ondertussen blijven we jongeren actief opzoeken en gaan we door met onze preventieve inzet. Bijvoorbeeld door als RMC+'er op de locaties goed samen te werken met het onderwijs en de hulpverlening of door verzuimmeldingen van studenten van 18 jaar of ouder op te pakken. Ook route Rubicon is een effectief instrument gebleken

In 2021-2022 kregen we in totaal 184 verzuimmeldingen voor studenten van 18 jaar of ouder uit Eemsdelta (95) en Het Hogeland (89). De school kan aangeven of ze willen dat het RMC in actie komt. Het RMC gaat dan op huisbezoek om te vragen wat er aan de hand is, en er achter te komen wat er nodig is om het verzuim te stoppen.