Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Nieuws Ouders

VSV-Noord Conferentie een dag vol inspiratie en geestdrift
06 december 2011
Met ruim 350 deelnemers was de opkomst wéér groter dan vorig jaar. Tijdens de (in)looplunch werden op de aanwezige markt succesvolle en inspirerende vsv-activiteiten uit de regio’s gepresenteerd. De ‘Ontbijtservice’ voor ISK-deelnemers sprong in het oog. Vanaf maart kunnen de jongeren op ISK Singelland te Drachten van een gezond ontbijt genieten. Daarmee is het verzuim onder deze deelnemers met 25% terug gedrongen!


De conferentie startte met een inleiding van Fred Voncken met de titel ’VSV of passend onderwijs: de jongere centraal’. Na het noorden gecomplimenteerd te hebben met de uitstekende vsv-resultaten, adviseerde hij de toeschouwers - veelal bestuurders en vsv-projectleiders - aan de hand van de succesvolle strategie van veldmaarschalk Koetoezov om in de nieuwe convenantperiode vooral de uitvoerders veel kansen te bieden: “loop niet voor je troepen uit, want dan zie je niet wat ze doen! De mensen in het veld kennen de jongeren het best en weten dan ook hoe zij hen binnenboord kunnen houden!” Voncken spoorde het publiek aan om vanuit de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden te kijken naar wat de jongere nodig heeft en daarin de samenwerking met anderen op te zoeken. Men moet over de grenzen van de eigen professie durven heen kijken. Alleen dan komen niet ‘voorzieningen’ centraal te staan, maar de jongere en zijn omgeving. Met die aansporing kon men aan een inspirerende middag beginnen.

Om niet te vergeten over welke doelgroep het ging, werden de deelnemers getrakteerd op een deel van de 55 minuten durende VSV-theatervoorstelling Dwars van productiehuis de Steeg. Vier deelnemers van de Theateropleiding van het Noorderpoort en een actrice van de Steeg wisten het publiek te ontroeren en aan het lachen te krijgen. Profielen van alle denkbare uitvallers passeerden de revue. De moraal van het verhaal? Jongeren kunnen eigenlijk weinig aan hun gedrag doen: hun voorste hersenkwab is gewoon nog niet AF!! Maar dat ze wel weer heel lief en gevoelig zijn, want hun HARTJE is wel af! Dus dat ze onze zorg en aandacht dubbel en dwars verdienen!

Met dat in gedachten kon men vervolgens de keuze maken uit vier colleges. Piet Boekhoud sprak over ‘Pedagogiek als tweede natuur’. De docent heeft volgens Boekhoud de taak om de individuele jongere zijn of haar eigen talenten te laten ‘ont-dekken’. Naar zijn mening hebben we in het verleden de zorg teveel de school in getrokken, terwijl het onderwijs zijn eigen unieke pedagogische opdracht heeft.
Hans Kamps sprak over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het belang van scholing. Hierbij sprak hij zijn zorg uit over de vier operaties die tegelijkertijd plaats gaan vinden: decentralisatie van o.a. Jeugdzorg, de integratie van vele uitvoeringsorganisaties, de implementatie van passend onderwijs en de bezuinigingen; volgens Kamps zou bij een mens vier operaties in één terminaal zijn. Ook hield hij een pleidooi vooral de kwetsbare jongeren niet te vergeten: “Veel mensen hebben werk aan deze kwetsbare jongeren, maar alleen de kwetsbare jongeren hebben nauwelijks werk….”.

Ton Eimers sprak over de veranderingen die op komst zijn voor de vsv-aanpak en de noodzaak ons klaar te maken voor de storm! Nu we uit onderzoek weten dat 40% van de uitval vooral te wijten is aan verkeerde keuzes en tegenvallende opleidingen en dat de helft van de wèl overbelaste jongeren te vinden is op mbo-niveau 3-4 zullen we volgens Eimers onze aanpak moeten aanpassen om de 25.000 in 2016 te halen.
Iliass El Hadioui sprak over de wijze waarop de straat(cultuur) de school binnendringt. Hij benadrukte de noodzaak om hiervan als onderwijs goed op de hoogte te zijn, maar wees de toehoorders er vervolgens ook op, dat dat niet hetzelfde is als de straatcultuur de school in halen. Het onderwijs dwingt meer respect af bij de jongeren als het zijn eigen regels en normen stelt. En die zijn anders dan op straat.

De middag werd afgesloten met een forum van alle inleiders. Na een pittige, maar constructieve discussie werd iedereen het er uiteindelijk over eens: we hebben, zeker in de noordelijke regio’s, al veel successen behaald. We staan de komende 3 jaar voor een zware opgave om de 25.000 te halen, maar de basis is daarvoor de afgelopen vier jaar in de samenwerking gelegd. Het noorden gaat na deze inspirerende conferentie vol vertrouwen de 25.000 tegemoet.

 

Bron: http://www.aanvalopschooluitval.nl/actueel_vervolg.php?id=419

Email facebook twitter LinkedIn Hyves