Privacy & cookie verklaring

VSV Groningen vindt jouw privacy belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met gegevens van bezoekers van onze website. Op deze website worden cookies geplaatst om de website goed te laten functioneren.
Tim Gouw KigTvXqetXA Unsplash

Bezoekers website

VSVvoortijdig schoolverlaten Groningen maakt gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van onze website in de vorm van cookies en van gegevens die bezoekers eventueel invullen op een van de contactformulieren. Voor meer informatie over cookies lees je de cookie verklaring onderin deze pagina.

  • De gegevens die je invult op het aanmeldingsformulier worden geanonimiseerd gebruikt om te kunnen bekijken hoeveel jongeren deelnemen aan onze trajecten, zodat we het aanbod kunnen afstemmen op de behoefte. Daarnaast worden je persoonsgegevens doorgestuurd naar de organisatie van het betreffende traject, zodat zij contact met je kunnen opnemen om je aanmelding compleet te maken.
  • De gegevens van contactformulieren worden alleen gebruikt voor het afhandelen van het betreffende formulier. Deze gegevens worden intern opgeslagen en maximaal twee jaar bewaard.

Voor beheer, hosting, onderhoud en ontwikkeling van zijn website maakt Noorderpoort gebruik van een externe partij. Wij hebben met deze partij afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens. De leverancier mag de gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Voor vragen, of voor het uitoefenen van je rechten, kun je contact opnemen met info@vsvgroningen.nl.

Medewerkers en partners VSV Groningen

VSV Groningen is een samenwerkingsvorm van meerdere gemeenten en instellingen. Medewerkers hebben aangegeven elkaar moeilijk te kunnen vinden en niet goed vindbaar te zijn voor onze jongeren. Wij hanteren de werkwijze de jongere centraal.

Voortbordurend op de wens om benaderbaar en vindbaar te zijn, delen wij op deze website als professionals onze contactgegevens met elkaar en de jongere, om de samenwerking te versterken.

Ben je werkzaam voor een van de organisaties die VSV Groningen vormen en heb je bezwaar hebben tegen het publiceren van (een deel van) je professionele contactgegevens op deze website, of heb je vragen over het nut en de noodzaak hiervan? Neem dan contact op met info@vsvgroningen.nl.

Voor samenwerkingspartners geldt dat we op deze website geen andere contactgegevens delen dan de gegevens die op je eigen website staan vermeld, tenzij dit vooraf met je is besproken. Mocht je toch van mening zijn dat iets niet klopt, of zijn je contactgegevens veranderd? Neem dan contact op met info@vsvgroningen.nl.

Cookieverklaring

De cookies op deze website worden geplaatst om de website goed te laten functioneren, om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers bij te houden. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics
VSV Groningen registreert gegevens over het gebruik van deze website. Met deze gegevens kan VSV Groningen de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Deze website verzamelt alleen informatie voor interne doelstellingen. De informatie wordt niet gedeeld met of verkocht aan derden.

Third-party cookies
Ingesloten content (bijvoorbeeld Youtube filmpjes) kan cookies van derde partijen bevatten (zogenoemde third-party cookies). Deze cookies worden alleen geplaatst als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Veranderingen

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy- en cookieverklaring te raadplegen.