Wetten en regels

Hoe zit het nou eigenlijk met de Leerplichtwet en wetgeving voor het Doorstroompunt? En hoe is de samenwerking tussen alle betrokken professionals georganiseerd?  
Logo Rijksoverheid

Leerplichtwet

De leerplichtwet schrijft voor dat ieder kind in Nederland naar school moet. De leerplicht begint vanaf de eerste maand na de vijfde verjaardag en duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Daarna begint de kwalificatieplicht.

De kwalificatieplicht is een van de maatregelen om schooluitval van jongeren tegen te gaan en de kwaliteit van startende jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. De plicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een HAVO-, VWO- of MBO-diploma vanaf niveau 2. Een VMBO-diploma is dus nog geen startkwalificatie. Leerlingen onder de 18 jaar zonder startkwalificatie moeten, wanneer ze verzuimen, worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.

VSV LOGOS 14

Op zoek naar uitgebreide informatie over wetten en regels rondom leerplicht?

Ga naar de website van de Rijksoverheid

Doorstroompunt-wetgeving

Met de wet Doorstroompunt (voorheen RMC-wetgeving) wil de overheid jongeren tot 23 jaar stimuleren om een startkwalificatie te halen. Deze wet is een aanvulling op de Leerplichtwet.

Gemeenten voeren de wet uit, dat betekent dat ze:

  • Activiteiten om voortijdig schoolverlaten te voorkomen coördineren en afspraken maken met betrokken partijen, zoals onderwijs en (jeugd-)zorg
  • Voortijdig schoolverlaters registreren
  • Voortijdig schoolverlaters helpen bij het vinden van een opleiding of baan
  • Jongeren in kwetsbare positie en voortijdig schoolverlaters monitoren.
VSV LOGOS 08

Meer weten over wat Doorstroompunt en leerplicht doen en hoe ze werken?

Ga naar de website van vakvereniging Ingrado

Jongeren in Kwetsbare Positie

Het Doorstroompunt is verantwoordelijk voor het monitoren van alle jongeren in kwetsbare positie (JiKP). Wie bedoelen we daar nu eigenlijk mee?

Een jongere die - al dan niet met getuigschrift of een diploma - doorstroomt naar een Entree- of MBO2 opleiding, of uitstroomt uit het onderwijs, en afkomstig is van:

  • het voortgezet speciaal onderwijs
  • het praktijkonderwijs
  • de basisberoepsgerichte leerweg van het VMBO
  • het leerwerktraject van het VMBO
  • een Entree opleiding
  • en alle anderen die instromen in Entree en niet afkomstig zijn van een van de genoemde onderwijssoorten.

De Doorstroompuntregio’s hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een sluitend vangnet te bieden voor jongeren in een kwetsbare positie met als doel maatschappelijke achterstand te voorkomen. Dat doen we met onze partners in de regio: scholen, werk & inkomen, wijk- en jeugdteams. In onze provincie werken we in de praktijk voor deze jongeren met de Route Arbeid en de Route Dagbesteding.

VSV LOGOS 19

Route Arbeid biedt dagbesteding en werk voor kwetsbare jongeren. Hier werken het Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs en vrijwel alle gemeenten aan mee.

Lees meer over de Route Arbeid
Wat is Route Dagbesteding?

VSV-cijfers

VSVvoortijdig schoolverlaten-cijfers zijn openbaar, je kunt ze inzien in het cijferportaal van DUO. Niet alleen vind je er de actuele VSV-cijfers, maar ook informatie over hoeveel jongeren er een jaar nadat ze voortijdig schoolverlater zijn geworden weer terugkeren naar onderwijs of aan het werk zijn.

VSV LOGOS 14

Tip: filter de cijfers eens op Doorstroompuntregio, school en achtergrondkenmerken.

Ga naar het VSV-cijferportaal

Ben je geholpen met deze informatie?

20 personen vonden dit nuttig