Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Nieuws Ouders

Onderzoek naar Groningse Plusvoorziening en beleid op voortijdig schoolverlaten (VSV)
24 januari 2012

Landelijk en ook in de provincie Groningen wordt stevig ingezet op het voorkomen en terugdringen van schooluitval. De aanpak richt zich op alle jongeren die dreigen uit te vallen, maar extra aandacht gaat uit naar de kwetsbare (overbelaste) jongeren. Dat zijn leerlingen die te maken hebben met een opeenstapeling van problemen, waardoor schooluitval op de loer ligt. Het belang van een afgeronde opleiding en een startkwalificatie is groot: het biedt een beter perspectief op het vinden van een baan en een stevige, eigen plek in de samenleving.

Om deze jongeren binnenboord te houden en ze een goede start op de arbeidsmarkt te bieden, zijn sinds het schooljaar 2010-2011 in Nederland op provinciaal en regionaal niveau Plusvoorzieningen opgezet. Dit zijn combinaties van zorg- en hulpverlening, onderwijs en toeleiding naar leerbanen. Deze maatwerktrajecten hebben als doel om belemmeringen en obstakels weg te nemen, zodat de jongere zich weer volop kan richten op de opleiding en het behalen van een startkwalificatie.

Daarnaast worden vanuit onderwijsprogrammagelden die door de overheid beschikbaar zijn gesteld, verschillende VSV-projecten uitgevoerd Het doel van deze projecten is om aansluiting te vinden bij lopende initiatieven, zodat er een integrale en sluitende VSV-aanpak ontstaat. Voorbeelden hiervan zijn onder andere loopbaan en oriëntatieprogramma’s, Brugfunctionaris, RMC +, De Groninger Loopbaanacademie, Zorg Advies Teams en theatervoorstellingen.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat een grote meerderheid van de plusjongeren aan de start van het schooljaar 2011-2012 nog steeds bij een onderwijsinstelling is ingeschreven en tijdens of na het plustraject een opleiding volgt. Dagbesteding (vooral in de vorm van een opleiding) is essentieel om jongeren te motiveren om hun leven weer op te pakken. Persoonlijke contact en een vertrouwensrelatie met begeleiders is hierbij belangrijk,  evenals een positieve, oplossingsgerichte, praktische, sturende en motiverende benadering van docenten en coaches. 

Meer conclusies van het onderzoek worden op 26 januari 2012 om 15.00 uur gepresenteerd in Kasteel Nienoord in Leek.

 

 

Email facebook twitter LinkedIn Hyves