Laatste aanpassing website op: 18-01-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Nieuws onderwijs

Veranderingen in de wet Werk en Bijstand
22 maart 2012

Wat is er nieuw in 2012?

Dit zijn de wijzigingen in de Wet werk en bijstand:

1. De Wet investeren in jongeren (WIJ) wordt afgeschaft.
2. Jongeren die bijstand aanvragen moeten eerst vier weken op zoek naar werk.
3. Nieuw is de gezinsuitkering. 
4. Er komt een inkomenstoets voor het hele gezin.
5. Het hele gezin krijgt één gezamenlijke bijstandsuitkering.
6. De gemeente kan een tegenprestatie voor de bijstand vragen.
7. Mensen zonder sollicitatieplicht mogen korter naar het buitenland.
8. Er komt een landelijke inkomensgrens voor enkele regelingen voor minima.
9. Er komen strengere eisen voor vrijstelling van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders.
10. Er komt een nieuwe regeling voor vrijlating van inkomsten voor alleenstaande ouders.

Wat gebeurt er met de WIJ?
De WIJ, de Wet investeren in jongeren, wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. Personen jonger dan 27 jaar met een werkleeraanbod en een uitkering voor jongeren of alleen een uitkering gaan per 1 januari 2012 over naar de bijstand (WWB).

Wat gebeurt er met uw werkleeraanbod?
Wanneer een uitkering voor jongeren en een werkleeraanbod doorloopt in 2012, dan mag dat werkleeraanbod (zoals een werkstage of opleiding) worden afgerond. Dit werkleeraanbod stopt niet omdat de wet WIJ wordt afgeschaft. Het is in 2012 een re-integratievoorziening voor de WWB.

Wat gebeurt er met de uitkering voor jongeren?
Ook de (aanvullende) uitkering voor jongeren loopt door in 2012. Deze uitkering is geen uitkering meer op grond van de WIJ, maar op grond van de WWB.

Het hangt wel van de woonsituatie af of iemand in 2012 dezelfde uitkering houdt. Vanaf 2012 gelden er namelijk nieuwe regels voor ‘gezin’. En er komt een huishoudinkomenstoets; inkomsten van alle gezinsleden tellen mee voor de bijstandsuitkering. Ook kijkt de gemeente in 2012 naar het eigen vermogen.

Kijk hier voor meer informatie over de veranderingen in de wet.Email facebook twitter LinkedIn Hyves